Stilteviering


Dit evenement eindigde op 29 maart 2023

  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning op weg naar Pasen. Gedurende vier weken zullen er daarom – te midden van alle hectiek en alle zorgen van het dagelijks leven – in de Nieuwe Badkapel momenten van verstilling en rust gecreëerd worden door middel van zogenaamde ‘stiltevieringen’.

In deze stiltevieringen luisteren wij naar (Psalm)teksten, waarin de verschillende emoties van de mens in relatie tot de Eeuwige tot uitdrukking komen én naar teksten die getuigen van Gods liefde voor de mens. In de stilte die daarop volgt, is er ruimte om na te denken waar deze teksten onze levens raken. Daarnaast is er plaats voor zang en gebed.

De vieringen beginnen om 19.00 uur en het geheel zal ongeveer 20 minuten duren. Ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan zullen in deze vieringen voorgaan.

Stilteviering