Stilteviering


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning op weg naar Pasen. Gedurende vier weken zullen er daarom – te midden van alle hectiek en alle zorgen van het dagelijks leven – in de Nieuwe Badkapel momenten van verstilling en rust gecreëerd worden door middel van zogenaamde ‘stiltevieringen’.

In deze stiltevieringen luisteren wij naar (Psalm)teksten, waarin de verschillende emoties van de mens in relatie tot de Eeuwige tot uitdrukking komen én naar teksten die getuigen van Gods liefde voor de mens. In de stilte die daarop volgt, is er ruimte om na te denken waar deze teksten onze levens raken. Daarnaast is er plaats voor zang en gebed.

Deze avond 7 maart wordt onder meer de zegen meegegeven aan het reisgezelschap dat op woensdag 8 maart naar Israël vertrekt. Voorganger in deze viering is dominee Charlotte van der Leest. Iedereen is welkom.

Voor hen die niet kunnen komen, is het avondgebed te beluisteren (geen beeld dus) via www.kerkomroep.nl.

De andere vieringen zijn op woensdagavond en beginnen om 19.00 uur. Ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan zullen in deze vieringen voorgaan.

Stilteviering