Symposium ‘Geloof, kerk en medische ethiek’


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Het thema van het symposium dit jaar is ‘Geloof, kerk en medische ethiek’. De sprekers zijn prof. dr. Theo Boer(hoogleraar (medische) ethiek aan de Protestants Theologische Universiteit), ds. Joep de Valk (predikant Vrijburg Amsterdam-Zuid), ds. Erwin de Fouw (predikant en geestelijk verzorger in De Eshoeve en de Residentie & Maison Gaspard de Coligny).

De middag wordt ingeleid door ds. Charlotte van der Leest en Jan Schinkelshoek treedt op als moderator.

Ontvangst met koffie en thee vanaf 14:30 uur. Het programma begint om 15:00 uur en rond 16:45 uur wordt het symposium afgesloten. Na afloop is er een borrel om met elkaar na te praten.

De toegang tot het symposium is gratis. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt gewaardeerd. Meer informatie en aanmelden.

In eerdere aankondigingen stond dat ds. Joost Röselaers zou komen, maar hij kan onverwacht niet aanwezig zijn. Collega ds. Joep de Valk vervangt hem.

Symposium ‘Geloof, kerk en medische ethiek’