Theemiddag


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Deze middag is drs. Ab Waasdorp de spreker. Hij is Senior onderzoeker bij de afdeling Archeologie, Natuur- en Milieueducatie bij de gemeente Den Haag.

Het dorp Scheveningen, gebouwd op onze prachtige duinen, kent natuurlijk iedereen. Maar wat veel mensen niet weten is dat op enkele meters diepte ook de resten van dorpjes, forten en boerderijen liggen die zo’n tweeduizend jaar geleden floreerden. We hebben het dan over de Romeinse tijd.Die restanten getuigen vooral van het Romeinse streven dit deel van het Romeinse Rijk zo veel mogelijk te vrijwaren van invallen en plunderingen van buiten het rijk. Dat deden ze door de aanleg van een echte verdedigingslinie.

Ter hoogte van de Scheveningseweg bijvoorbeeld zijn resten gevonden die aangeven dat daar een Romeins fort moet hebben gestaan. De wapens en uitrustingstukken die daar uit de grond tevoorschijn kwamen laten daar geen twijfel over bestaan. Over die bijzondere vindplaats en over allerlei andere plaatsen in het duingebied en daarachter gaat het in deze lezing. De Haagse bodem is een goudmijn voor vondsten uit de Romeinse tijd. Na de lezing zult u daar ook van overtuigd zijn!

De thee en wat lekkers staan weer klaar!

Theemiddag