Theemiddag


Dit evenement eindigde op 11 oktober 2017

  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

THEEMIDDAGEN NIEUWE BADKAPEL

(voor de theemiddagen van 27 september en 11 oktober scrollt u naar beneden)

We gaan weer van start, na een onderbreking, gedurende de zomer, en beginnen met een theemiddag op woensdag 13 september. Onze gast is ds. Jacob Korf, die geruime tijd predikant was in de Abdijkerk in Loosduinen en ook regelmatig in onze wijkkerk voorgaat. Het thema van deze middag is: Als stenen konden spreken! De stenen van de Nieuwe Badkapel bijvoorbeeld. Wat zouden ze ons dan te vertellen hebben over de mensen die in dit huis van God hebben gekerkt? Een geschiedenis van 101 jaar. Maar wat dacht u van de oudste zuster van de Badkapel, de Loosduinse Abdijkerk? Haar geschiedenis gaat terug tot het jaar 1238 toen de Abdij van Maria werd gesticht. Sedert dat jaar zijn de stenen van de kerk getuige geweest van oorlog en vrede, van vernieling en wederopbouw. Generaties mensen hebben in die kerk geloof, hoop en liefde gezocht en gevonden. Als de stenen konden spreken! We diepen uit de geschiedenis van de Abdijkerk enkele wonderlijke verhalen op: – Over een vrouw die evenveel kinderen kreeg als dagen van het jaar. – En een priester die tijdens het opdragen van de mis een wonderlijke ontmoeting had. – Over een steen op de maag van een van de abdissen. – En de erfenis van een monnik die de eerste predikant werd van Loosduinen. We kunnen ons hart ophalen aan deze verhalen.

 

Op de theemiddag van 27 september komt drs. N.H. Koers, voormalig medewerker van het Museum Catharijneconvent in Utrecht, een lezing houden over de invloed van de Reformatie op bijbelse voorstellingen. In de Middeleeuwen lazen priesters en monniken de bijbel in het Latijn. De meeste gelovigen waren deze taal niet machtig. Daarom was voor hen de heilsgeschiedenis uitgebeeld in geboorte- en passietaferelen op geschilderde altaarluiken en in beeldengroepen. Dergelijke voorstellingen vinden we ook op miniaturen in de gebedenboeken. De reformatoren uit de 16de eeuw leverden kritiek op gebruiken in de kerk van Rome die in hun ogen niet bijbels gefundeerd waren. Zij benadrukten de betekenis van de gehele bijbel als het Woord van God. Na de uitvinding van de boekdrukkunst verschijnen er veel bijbels in druk, sommige rijk voorzien van illustrerende houtsneden en gravures. Vooral de Statenvertaling uit 1637 heeft grote invloed gehad op het Nederlandse geloofsleven. De getoonde voorwerpen maken deel uit  van de collectie van het Museum Catharijneconvent.

 

Vervolgens de theemiddag van 11 oktober, waar dr. J. M. Heslinga uit Wassenaar een lezing zal geven over ‘Hoe David Goliath kon verslaan’. De overwinning van David op de reus Goliath wordt beschreven in het Oude Testament in 1 Samuel 17. Van deze geschiedenis zijn veel afbeeldingen gemaakt o.a. door Rembrandt en Caravaggio en bij een bezoek aan het Amsterdam Museum kun je haast niet om het 5 meter hoge beeld van Goliath heen. De tweestrijd tussen David en Goliath kan behalve tactisch ook met een medische tint bekeken worden en dan is er bij Goliath van alles mis! Dr. Heslinga zal zijn verhaal illustreren met tal van kleurrijke afbeeldingen…

 

De theemiddagen vinden plaats in de Kapelzaal en we beginnen om 14.00 uur met een heerlijk kopje thee. De deur van de Kapelzaal is open vanaf 13.45 uur. De middagen eindigen om 16.00 uur. Van harte welkom!

Theemiddag