Theemiddag


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Scheveningen heeft zijn bestaan aan de visserij te danken. De bomschuit speelde daarin een belangrijke rol. Henk den Heijer zal in zijn lezing vanmiddag ingaan op de ontwikkeling van de Scheveningse visserij sinds de achttiende eeuw en de rol die bomschuiten daarin hebben gespeeld. Ook gaat hij in op de prominente rol van het scheepstype in de laat negentiende-eeuwse schilderkunst. Prof. dr. Henk den Heijer is emeritus hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

De thee en wat lekkers staan weer klaar! Deur open vanaf 13:45 uur.

Theemiddag