Theemiddag


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Gemeentelid Johan van der Does is onze gast. Hij zal deze middag vertellen over het werk van de Stichting Voedselbank Haaglanden, waar hij bestuurslid is.

De deur van de Kapelzaal staat vanaf 13.45 uur voor u open. U bent van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Charlotte van der Leest of Mark van der Laan.

Theemiddag