Theemiddag


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Beelden rondom Pasen die ons kunnen raken
Veel kunstenaars hebben de gebeurtenissen van Goede Vrijdag tot Pasen uitgebeeld, maar weinigen zijn erin geslaagd om ons werkelijk te raken. We zijn dan niet zozeer toeschouwers die op afstand toezien wat er ooit in het verleden zou hebben plaats gevonden, maar we worden veeleer lotgenoten met wat zich nu voor onze ogen afspeelt.

Op de theemiddag van woensdagmiddag 21 maart zal Paul Gerretsen ons deelgenoot maken van uitzonderlijke kunstenaars onder wie Rembrandt en Michelangelo, die de gebeurtenissen rondom Pasen hebben uitgebeeld. Paul Gerretsen – oud-rector van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum te Den Haag – heeft vaker inspirerende lezingen gehouden op de theemiddagen, onder meer over de Scheveningseweg en afgelopen december nog over ‘kerst in het licht van Rembrandt’.

De deur van de Kapelzaal staat vanaf 13.45 uur voor u open. U bent weer van harte uitgenodigd!

Theemiddag