Theemiddag


Dit evenement eindigde op 24 mei 2017

  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

De theemiddag is een prima moment om elkaar te ontmoeten onder het genot van een lekker kopje thee! Elke tweede en vierde woensdag van de maand is een ieder van 14:00 tot 15:30 uur van harte welkom in de Kapelzaal van de Nieuwe Badkapel. Regelmatig zijn er tijdens deze middagen activiteiten zoals een presentatie over natuur, kunst of een lezing over een theologisch onderwerp. Informatie over de eerst volgende theemiddag staat in de agenda op deze site. Neem voor meer informatie contact op met de desbetreffende contactpersoon.

In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen theemiddagen.

Theemiddag Theemiddag
Theemiddag Theemiddag
Theemiddag Theemiddag
Theemiddag Theemiddag

Theemiddag 12 april
In de zogenaamde ‘Stille Week’ is het onderwerp van de theemiddag op woensdag 12 april: ‘Geloofsbelijdenis….geloven én belijden’. Immers, in het verleden vond traditioneel de belijdenis des geloofs plaats op Palmzondag en volgde de eerste deelname aan het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. De belijdenis was voor velen een belangrijke stap. Ter herinnering werden belijdenisplaten of –kaarten uitgereikt. Wanneer u nog in het bezit bent van zo’n belijdenisplaat/kaart, is het misschien een leuk idee, deze op de theemiddag mee te brengen. De gebruiken van toen zijn duidelijk aan verandering onderhevig. Karel M. de Bruin neemt ons mee op een tocht door verleden en heden, in binnen- en buitenland en zal dat illustreren met beelden, belijdenisgeschriften en veel gebruikte belijdenisteksten. We willen er ook van zingen en Kees Spaans zal voor begeleiding zorgen. Een middag met een vleugje nostalgie.

Theemiddag 26 april
In dit Lutherjaar, waarin we herdenken dat 500 jaar geleden de Reformatie begon, kunnen we niet om Maarten Luther heen. In dat jaar 1517 timmerde hij de 95 stellingen tegen de misstanden in de Katholieke Kerk aan de kerkdeur in Wittenberg. Daarbij werd hij één van de belangrijkste grondleggers van het Protestantisme. Lange tijd werd hij door de R.K. Kerk beschouwd als een ketter. Inmiddels is er meer waardering voor zijn spirituele gedachtegoed. Paus Franciscus was op 31 oktober jl. zelfs bij de officiële opening van het Lutherjaar in de Zweedse universiteitsstad Lund. Wanneer we u dan ook nog aankondigen dat John Batist, emeritus pastor van de H.H. Antonius Abt deze inleiding komt verzorgen op 26 april a.s. en daarbij allerlei aspecten zal belichten, zoals de ergernis om pracht en praal en de ‘Aflatenhandel’ dan begrijpt u dat u getuige kunt zijn van een heel bijzondere middag, ook al vanwege het oecumenisch aspect. In woord en beeld zal hij ingaan op het leven en werken van Luther, wiens gedachten zoveel weerklank vonden, dat grote delen van Europa tot de Reformatie overgingen.

Theemiddag 10 mei
Op woensdag 10 mei a.s. neemt Bart de Haas uit Wassenaar ons mee, in beeld en vertellingen, op een unieke tocht van 2000 kilometer te voet door de Canadese wildernis die begon op 70 graden noorderbreedte aan de Beaufort zee, de noordelijke grens van het Yukon Territorium in Canada. Zelf noemt hij deze ‘Grote tocht’ de meest indrukkende uit mijn leven. De bijna 6 maanden durende reis voerde door de kale boomloze toendra, oneindige naaldwouden, langs duizelingwekkende ravijnen, over grillige bergketens, door snelstromende rivieren en onafzienbare moerassen.
In dit Lutherjaar, waarin we herdenken dat 500 jaar geleden de Reformatie begon, kunnen we niet om Maarten Luther heen. In dat jaar 1517 timmerde hij de 95 stellingen tegen de misstanden in de Katholieke Kerk aan de kerkdeur in Wittenberg. Daarbij werd
Dit nagenoeg onbewoonde gebied is domein van de wolf, beer, veelvraat, eland, kariboe, berggeit en vele andere wildernisbewoners. De tocht eindigde in Brits Columbia, ik was zo, zegt Bart de Haas, 12 kilo lichter geworden en vele ervaringen rijker. Binnenkort vertrekt hij weer naar Canada en net daarvoor is er een mooie gelegenheid naar zijn verhaal op onze theemiddag te luisteren.

Theemiddag 24 mei
Protestanten in het 19-eeuwse Palestina Op zondag 4 juni is het Pinksteren; de hoogtijdag waarop in de kerk de uitstorting van de Heilige Geest wordt gevierd. Aangevuurd door de Heilige Geest zijn de afgelopen eeuwen vele zendelingen en missionarissen de wereld over getrokken om het evangelie te verspreiden. Op de theemiddag op woensdag 24 mei, zal ds. Charlotte van der Leest vertellen over de zendelingen die zich in de 19-eeuw geroepen voelden om het evangelie te verspreiden in het ‘Heilige Land’, Palestina, destijds onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Een Protestants bisdom werd opgericht in Jeruzalem en protestantse zendelingen vestigden zich in plaatsen als Nazareth, Bethlehem en Nablus. Hoe verging het hen daar? Hoe zag hun leven eruit? Tegen welke problemen liepen ze aan? Hoe was hun relatie met de katholieken en orthodoxe christenen daar aanwezig? En hoe reageerden de joodse gemeenschap en de moslims hierop? Was hun zending vruchtbaar? In woord en beeld zal ds. Van der Leest – die op dit onderwerp is gepromoveerd – u meenemen naar het 19-eeuwse Palestina en op deze vragen ingaan.

Theemiddag