Themabijeenkomst: Levenseinde


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Na de themabijeenkomst over ‘Het leven: voltooid of onvoltooid’ en het symposium over ‘Geloof, kerk en medische ethiek – in het bijzonder over het Levenseinde’, zal een derde gesprek rond het thema levenseinde plaatsvinden onder leiding van wijkpredikante ds. Charlotte van der Leest, pastoraal werker Mark van der Laan en geestelijk verzorger ds. Erwin de Fouw. Uitgangspunt van deze middag is het nadenken over de laatste fase in het leven.

Meer achtergrondinformatie bij de bijeenkomst is te vinden in het nieuwsbericht.

Aanmelden kan bij dominee Charlotte van der Leest of pastoraal werker Mark van der Laan

Deze bijeenkomst staat op zichzelf: het is dus geen bezwaar wanneer u de eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp niet bijgewoond hebt.

Themabijeenkomst: Levenseinde