Vastenmaaltijd


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Na de afgelopen twee jaar geen dienst op Witte Donderdag met elkaar in de kerk gevierd te kunnen hebben, lijkt het de kerkenraad mooi om, nu het weer mogelijk is, voorafgaand aan de dienst een vastenmaaltijd te houden. Deze sobere maaltijd, die deels in stilte zal plaatsvinden, wordt omlijst door zang en gebed.

De vastenmaaltijd wordt geleid door ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan. Mocht u aan de maaltijd willen deelnemen, dan vernemen wij dat graag. Maar uiteraard bent u ook van harte welkom als u op het laatste moment besluit deel te nemen en zich niet hebt aangemeld.

Aansluitend op de vastenmaaltijd vindt om 18.45 uur de gebruikelijke Witte Donderdagviering plaats. En daarop volgend is om 20:15 uur het Passieconcert door het Residentieorkest.

Vastenmaaltijd