Vastenmaaltijd


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Een vastenmaaltijd is een eenvoudige maaltijd, waarin ontmoeting en bezinning centraal staan. De naam verwijst naar de vastentijd, de periode van ingetogenheid en bezinning in aanloop naar het Paasfeest.

Het houden van een gezamenlijke maaltijd is een oud gebruik in de Christelijke gemeenschap. Deze maaltijd staat open voor iedereen, dus neemt u gerust vrienden of bekenden mee. Het is een mooie en laagdrempelige manier om met elkaar kennis te maken.

De maaltijd vormt tevens het startschot voor het netwerk voor ouderenwelzijn dat wij binnen onze wijkgemeente gaan opbouwen.

Aan deze maaltijd zijn geen kosten verbonden voor de deelnemers. Aanmelden of meer informatie bij Mark van der Laan.

Vastenmaaltijd