Het komende seizoen zal het leerhuis gewijd zijn aan het Bijbelboek Daniël. Het leerhuis is ongeveer eens in de 14 dagen loopt van 20 september t/m 28 maart, maar er zal geen leerhuis zijn in de maand december. Voor meer…

Gelijkenissen lijkt en niet al te moeilijk onderwerp. Wij denken direct aan Jezus die gelijkenissen vertelde, aansprekende verhalen over situaties uit het leven van gewone mensen. Maar zoals vaker is het niet altijd wat het lijkt. Gemakkelijke verhalen hebben wel…

De komende maanden zullen we ons bezig houden met Hosea, één van de ‘kleinere’ profeten. Dat ‘kleiner’ slaat op de omvang van het Bijbelboek dat zijn naam draagt, zeker niet op zijn boodschap. Er zijn weinig profeten die zo hartstochtelijk…

In het leerhuis gaan we dieper in op het Bijbelboek Hosea. Het boek Hosea is het eerste van de ‘kleine profeten’.De avonden worden geleid door ds. Marianne van Beinum.

Het komende seizoen zullen we ons in het Bijbels Leerhuis bezig houden met de figuur van de aartsvader Jakob. Verhalen over hem staan in het boek Genesis, in de hoofdstukken 25-35. Maar zijn naam duikt overal in de bijbel op,…