Geef vandaag voor de kerk van morgen

In december heeft u, indien u gemeentelid bent van de Nieuwe Badkapel, een uitnodiging gekregen om mee te doen aan Actie Kerkbalans. Actie Kerkbalans is de jaarlijkse geldwervingsactie van de Nederlandse kerken. In deze uitnodiging staat hoe u mee kunt doen aan deze actie om daarmee het werk in de wijkgemeente Nieuwe Badkapel mogelijk te maken.

Voor een bijdrage doen klikt u hier

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen of  uw administratienummer missen, stuurt u dan een email naar info@nieuwebadkapel.nl. Wij zorgen dan dat u alsnog een uitnodiging en/of administratienummer krijgt om mee te doen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen