Er zijn meerdere activiteiten op deze datum

Voorganger: Ds. Charlotte van der Leest met medewerking van de cantorij