De theemiddag is een prima moment om elkaar te ontmoeten onder het genot van een lekker kopje thee! Elke tweede en vierde woensdag van de maand is een ieder van 14:00 tot 15:30 uur van harte welkom in de Kapelzaal…

Het komende seizoen zal het leerhuis gewijd zijn aan het Bijbelboek Daniël. Het leerhuis is ongeveer eens in de 14 dagen loopt van 20 september t/m 28 maart, maar er zal geen leerhuis zijn in de maand december. Voor meer…

De week voor Pasen is het Palmpasen en tijdens de kerkdienst op Palmzondag lopen de kinderen met hun zelfgemaakte palmpaasstokken door de kerk. De stokken gaan we de zaterdag daarvoor, zaterdag 8 april, met elkaar versieren. Alle kinderen van 0 tot…

Ds. Charlotte van der Leest zal dit keer de ochtend inleiden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Inloop vanaf 10:00 met koffie en thee. Meer info

Aanmelden en opvragen van notulen ALV 2016 via de contactpersoon. Agenda: Opening, welkom, vaststelling van de agenda Bespreking notulen van de ALV van 06-07-2016 Bestuursmutaties per 2017 Financieel verslag 2016 Toelichting Advies kascommissie Goedkeuren/decharge Begroting 2017 en samenstelling kascommissie 2017…

Iedereen die aan de bazaar wil meewerken is van harte welkom op deze avond om de laatste informatie te horen en vragen te stellen.

Op  woensdagochtend 30 augustus a.s. vindt de volgende bijeenkomst van ‘Ontmoetingen rond de Bijbel’ plaats. Mark van der Laan  zal dit keer de ochtend inleiden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Wij zullen aan de hand van een lied…

Voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders beginnen we het nieuwe seizoen met een ontbijtje waarbij we elkaar kunnen ontmoeten na de zomervakantie en ideeen voor het komende jaar met elkaar kunnen delen. Aanmelden: info@nieuwebadkapel.nl

Heb je bruikbare spullen die op de bazaar verkocht kunnen worden dan kun je deze spullen inleveren. Geen grote meubelen of elektrische apparatuur inleveren.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is: De Parels! Bij De Parels wordt een verhaal gelezen, liedjes gezongen, geknutseld en natuurlijk gespeeld. Het thema dit seizoen is ‘Dieren in de Bijbel’. De Parels is één keer per maand…