Den Haag geeft warmte

Het dagelijks leven wordt snel duurder, met name door de sterke stijging van de energieprijzen. Vooral mensen met een laag inkomen zullen deze klappen gaan voelen. Zij hebben weinig of geen ruimte om prijsstijgingen in hun vaste lasten en dagelijkse boodschappen op te vangen. De compensatie van gemiddeld € 400 voor alle huishoudens zal voor hen bij lange na niet voldoende zijn om dit op te vangen. Zelfs de extra compensatie voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum kan de stijging van de energiekosten niet opvangen. In navolging van andere kerken en organisaties elders in het land start de diaconie van de Protestantse Gemeente Scheveningen samen met een aantal Haagse organisaties een solidariteitsactie: ‘Den Haag geeft warmte’.

De oproep luidt: doneer (een deel van) het bedrag van de compensatieregeling (gemiddeld zo’n 400 euro) aan mensen die rond het sociaal minimum leven.

Deel je mee?
Doneren kan door de QR-code te scannen of overmaken op IBAN: NL83 INGB 0009 5168 45 o.v.v. ik geef warmte t.n.v. Stek Den Haag. De gift is aftrekbaar bij de belastingaangifte (ANBI).
De volledige opbrengst komt in de vorm van supermarktbonnen bij de ontvangers terecht. Om te voorkomen dat deze gift invloed zal hebben op een reguliere uitkering, is hierover met de gemeente Den Haag afstemming geweest.

Meedoen kan t/m 14 februari 2022.

Fonds 1818 verdubbelt de eerste 50.000 euro aan donaties, dus iedere euro die je doneert is er meteen twee waard!

Meer info en het laatste nieuws op stekdenhaag.nl/warmte

Den Haag geeft warmte