Samen zijn we kerk

De wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk staat open voor iedereen, ongeacht geaardheid, afkomst, geslacht of huidskleur. Wij geloven dat Gods liefde voor iedereen gelijk is. Iedereen kan volwaardig deel uitmaken van onze wijkgemeente. Samen zijn wij kerk!

Wij staan daarom niet achter de ‘Nashville-verklaring’, die zich op de Bijbel beroept om homoseksualiteit en transgenders te veroordelen.

Samen zijn we kerk