Van Palmpasen tot Pasen

Palmpasen – zondag 10 april

Palm- en Passieviering
Tijdstip: 10:00 uur
Voorganger: dominee Charlotte van der Leest
Op deze zondag vieren wij Palm- en Passiezondag. De dienst begint met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij de kinderen dit jaar weer zullen binnenkomen met hun palmpaasstokken! Daarna wisselt al snel de dienst van kleur: het rood van de feestelijke intocht wordt vervangen door het paars van de passie. Vervolgens zal het passieverhaal uit Mattheüs 26 en 27 gelezen worden. De lezingen worden afgewisseld met koralen uit de Mat-thäus Passion van Johann Sebastian Bach, die deels gezongen zullen worden door de Cantorij o.l.v. Gilles Michels, deels door de Cantorij en de gemeente sámen. Bert Mooiman bespeelt het orgel. Tijdens de dienst is er voor de kinderen tot 4 jaar De Parels en voor de kinderen van de basisschool is er Kindernevendienst.

Witte Donderdag – donderdag 14 apri

Vastenmaaltijd
Tijdstip: 18:00 uur
Deze sobere maaltijd, die deels in stilte zal plaatsvinden, wordt omlijst door zang en gebed. De vastenmaaltijd wordt geleid door ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan. Aanvang 18.00 uur. Inloop vanaf 17.45 uur.
Mocht u aan de maaltijd willen deelnemen, dan vernemen wij dat graag. Maar uiteraard bent u ook van harte welkom als u op het laatste moment besluit deel te nemen en zich niet hebt aangemeld. Aanmelden kan via info@nieuwebadkapel.nl.

Dienst van Schrift en Tafel
Tijdstip: 18:45 uur
Voorganger: dominee Charlotte van der Leest
Op Witte Donderdag herdenken wij het laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Freek Koster bespeelt het orgel.

Passieconcert Residentieorkest
Tijdstip: 20:15 uur
Het Koperensemble speelt onder leiding van Ivan Meylemans verschillende werken binnen een speciaal samengesteld programma, passend voor deze passietijd. De composities verklanken de sfeer en betekenis van de door Aus Greidanus Sr. gelezen zeven laatste woorden van Christus aan het kruis. Kaarten zijn te bestellen via de ticketsite van het Residentieorkest.

Goede Vrijdag – vrijdag 15 april

Goede Vrijdagviering
Tijdstip: 19:30 uur
Voorganger: dominee Charlotte van der Leest
Tijdens de Goede Vrijdagviering, waarin we stilstaan bij de kruisiging en dood van Jezus, zal de lijdensgeschiedenis volgens Johannes worden gereciteerd door Gilles Michels, Rob in het Veld en Kees van Lent naar een compositie van Jan Valkestijn (1928-2017). Marianne van Beinum bespeelt het orgel.

Stille Zaterdag – zaterdag 16 april

Paaswake
Tijdstip: 21:30 uur
Voorganger: dominee Charlotte van der Leest
In de Paaswake kijken we vooruit naar het licht van de opstanding, waarvan de nieuwe Paaskaars het symbool is. Het licht als beeld van Gods eeuwig nieuw begin met mensen. In de verstilde dienst vieren we de overgang van duisternis naar licht, van dood naar leven. In de vroege kerk werd in deze nacht gedoopt. Hoe bijzonder is het dan ook, dat in deze dienst twee jonge gemeenteleden gedoopt zullen worden en een gemeentelid belijdenis zal doen. Stephen Kavelaar bespeelt het orgel.

Pasen – zondag 17 april

Dienst op Paasochtend
Tijdstip: 10:00 uur
Voorganger: dominee Charlotte van der Leest
In de feestelijke Paasmorgendienst vieren we de opstanding van Jezus. Muzikale ondersteuning door de cantorij o.l.v. Gilles Michels en organist Bert Mooiman. Voor de kinderen tot 4 jaar is oppas en voor de kinderen van de basisschool is kindernevendienst.

Van Palmpasen tot Pasen