Versoepelingen vanaf aanstaande zondag

Vanaf komende zaterdag 25 september treden er landelijk nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen in. Naar aanleiding daarvan zal er ook het een en ander veranderen in de maatregelen in de Nieuwe Badkapel. Hierbij willen wij u graag daarover informeren. Als kerkenraad hebben we daarvoor de adviezen van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) geraadpleegd.

– U hoeft zicht niet meer aan te melden als u naar de dienst wilt komen.
– Er zal geen registratie van bezoekers en medewerkers meer worden bijgehouden.
– Het coronatoegangsbewijs is niet van toepassing op kerkdiensten.
– De verplichte 1,5-meter-maatregel komt te vervallen, maar we vragen u om nog steeds gepaste afstand tot elkaar te houden.
– De zitplaatsen in de kerk zijn aangegeven met kussens en liturgieën. U kunt zelf kiezen op welke zitplaats u gaat zitten, u wordt dus niet meer naar uw plaats gebracht door de coördinatoren.
– Het blijft belangrijk dat u zich aan de aangegeven zitplaatsen houdt en u verder zo weinig mogelijk verplaatst tijdens de kerkdienst.
– Na afloop van de dienst vragen wij u bij het verlaten van de kerk elkaar de ruimte te geven en afstand te blijven bewaren.

We zijn verheugd dat we met deze nieuwe vrijheden voor menigeen een aantal belemmeringen kunnen opheffen. Velen zullen echter nog wel de wens hebben om afstand te houden en zo op een verantwoorde wijze de diensten te bezoeken. Wij vertrouwen er op dat we elkaar deze ruimte geven.

Maatregelen voor crèche, kindernevendienst en jeugdkerk vervallen
De kinderen en jeugd die mee willen doen aan de crèche, kindernevendienst of jeugdkerk hoeven niet meer te worden aangemeld. Voor de dienst kunnen zij via de kerkzaal naar hun eigen ruimte. Bij het slotlied komen zij weer terug in de kerkzaal.

Collecte
De collectezakken blijven nog even in de kast. Maar u kunt uw gaven natuurlijk blijven geven via de mandjes bij in- en uitgangen. Ook kunt u de Appostel app gebruiken of het via de bank overmaken.

Koffiedrinken na de dienst
Graag blijven we elkaar ontmoeten na de kerkdienst, onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Zolang het weer het toe laat, zullen we dat buiten blijven doen. Anders kunnen we onder de bogen en in de kerkzaal koffiedrinken.

Versoepelingen vanaf aanstaande zondag