De kerkdeuren zijn weer open

De kerkdeuren zijn weer open

Vanaf 5 juli opent de Nieuwe Badkapel de kerkdeuren weer voor de eerste bezoekers. Aan de hand van zorgvuldig uitgewerkte protocollen (zie het gebruiksplan) willen we de veiligheid voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers zo goed mogelijk garanderen. Dit houdt onder andere in: een onderlinge afstand van 1,5 meter, geen kerkgang bij gezondheidsklachten en geen samenzang. De zorg om het voorkomen van besmetting blijft namelijk onverminderd groot. Mensen uit risicogroepen adviseren we om extra voorzichtig te zijn en zelfstandig een verantwoorde keuze te maken om wel of niet naar de kerkdienst te komen.

Omdat een grote groep de diensten nog digitaal blijft meevieren en het beter is niet al te lang met een grotere groep in één ruimte te verblijven vanwege de ventilatie, is besloten om voor de kerkdiensten dezelfde (romp)liturgie aan te houden als voor de afgelopen digitale vieringen. Hierdoor zal de gemiddelde dienst ca. 45 minuten duren in plaats van (ruim) een uur.

Beperkt aantal plaatsen

We beginnen in juli met een maximum van 49 bezoekers in een kerkdienst. Als iedereen op 1,5 meter afstand zit, is er in de Badkapel (beneden en op de galerijen) plaats voor maximaal tegen de 100 bezoekers. We beginnen echter nog met het lagere aantal van 49 om de werking van het protocol eerst goed in de praktijk te kunnen toetsen. Dit is het aantal bezoekers dat beneden in de kerk kan zitten. In de periode erna wordt bekeken of het bezoekersaantal verder uitgebreid kan worden naar de galerijen, zodat er tegen de 100 bezoekers kunnen komen.

Om de kerkdienst te kunnen bezoeken, moet u zich aanmelden. Dit aanmelden is vanuit de overheid niet meer verplicht, maar wij doen dit wel omdat we willen voorkomen dat er meer mensen naar de kerk komen dan er plaats is. Dan zouden we mensen naar huis moeten sturen – iets wat we niet graag doen. Wanneer er zich meer bezoekers aanmelden dan waar er die zondag plaats voor is, krijgen deze aanmeldingen voorrang bij de dienst van de week erna.

Aanmelden voor de kerkdienst – tot donderdag 21.00 uur mogelijk!

U kunt zich van maandagmorgen tot en met donderdagavond 21.00 uur aanmelden voor de dienst van die week. Doet u dit bij voorkeur via mail en als u die niet heeft, per telefoon.
– Per mail: aanmelden.nbk.zvk@gmail.com
Stuur een e-mail met daarin de namen van uzelf en de personen waarmee u wilt komen en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor eventuele vragen.
– Per telefoon: 06-27244279
Spreek de voicemail in met de volgende gegevens: de namen van uzelf en de personen waarmee u wilt komen en het telefoonnummer waarop u teruggebeld kan worden.

U ontvangt vervolgens bericht met daarin de benodigde informatie voor uw kerkbezoek. Let op: u moet zich voor elke dienst apart aanmelden in de week voor de betreffende kerkdienst.

Crèche en Kindernevendienst

Komende zondag zijn er nog geen crèche en kindernevendienst. Wel zijn we op zoek naar mogelijkheden om dit binnenkort weer aan te bieden. We houden u hiervan op de hoogte.

Uitzendingen van de kerkdiensten

De kerkdiensten vanuit de Nieuwe Badkapel blijven wij ook online uitzenden (via www.kerkdienstgemist.nl). De link vindt u op de homepage van de website. De diensten blijven ook te volgen via de kerkradio en kerkomroep.nl.

De kerkdeuren zijn weer open