De kerkdeuren zijn weer open

De kerkdeuren zijn weer open

Vanaf 5 juli zijn bij de Nieuwe Badkapel de kerkdeuren weer voor de eerste bezoekers geopend. Aan de hand van zorgvuldig uitgewerkte protocollen (zie het gebruiksplan) willen we de veiligheid voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers zo goed mogelijk garanderen. Dit houdt onder andere in: een onderlinge afstand van 1,5 meter, geen kerkgang bij gezondheidsklachten en geen samenzang. De zorg om het voorkomen van besmetting blijft namelijk onverminderd groot. Mensen uit risicogroepen adviseren we om extra voorzichtig te zijn en zelfstandig een verantwoorde keuze te maken om wel of niet naar de kerkdienst te komen.

Omdat een grote groep de diensten nog digitaal blijft meevieren en het beter is niet al te lang met een grotere groep in één ruimte te verblijven vanwege de ventilatie, is besloten om voor de kerkdiensten dezelfde (romp)liturgie aan te houden als voor de afgelopen digitale vieringen. Hierdoor zal de gemiddelde dienst ca. 45 minuten duren in plaats van (ruim) een uur.

Beperkt aantal plaatsen

We zijn in juli begonnen met een maximum van 49 bezoekers in een kerkdienst. Als iedereen op 1,5 meter afstand zit, is er in de Badkapel (beneden en op de galerijen) plaats voor maximaal tegen de 100 bezoekers. We beginnen echter nog met het lagere aantal van 49 om de werking van het protocol eerst goed in de praktijk te kunnen toetsen. Dit is het aantal bezoekers dat beneden in de kerk kan zitten. In de periode erna wordt bekeken of het bezoekersaantal verder uitgebreid kan worden naar de galerijen, zodat er tegen de 100 bezoekers kunnen komen.

Uitzendingen van de kerkdiensten

De kerkdiensten vanuit de Nieuwe Badkapel blijven wij ook online uitzenden (via www.kerkdienstgemist.nl). De link vindt u op de homepage van de website. De diensten blijven ook te volgen via de kerkradio en kerkomroep.nl.

De kerkdeuren zijn weer open