Cantatedienst 11 dec

Op zondag 11 december 2022 om 10.00 uur vindt er weer een cantatedienst plaats in de Nieuwe Badkapel. Hierin zal de cantate Unser Mund sei voll Lachens, BWV 110 van J.S. Bach ten gehore worden gebracht.

Komende zondag is het de derde zondag van Advent. In de kerk is dit een periode van inkeer, stilte en bezinning op weg naar het Kerstfeest, waarop gevierd wordt dat God is doorgebroken in onze werkelijkheid als Licht in de duisternis. In de traditie van de kerk draagt deze derde Adventszondag de naam Gaudete, zondag ‘Verheugt u’. In de sobere Adventsweken schijnt op deze zondag al even het licht van de kribbe, het licht van de komst van Christus. In de cantate Under Mund sei voll Lachens, die Bach schreef voor eerste kerstdag 1725, is het al volledig kerst! Zo klinken in deze jubelende cantate in een betoverend duet de woorden van de engelen uit het Kerstevangelie ‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde’ en eindigt het slotkoraal met een lofprijzing aan God.

Uitvoerenden zijn het koor en het orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Solisten zijn Linde Schinkel (sopraan), Anne-Marieke Evers (alt), Felipe Gallegos (tenor) en Berend Eijkhout (bas). Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verzorgd door organist Bert Mooiman. Voorganger is ds. Charlotte van der Leest.

De liturgie kunt u hier downloaden

Hier kunt u de cantatedienst live meekijken of terugkijken

Cantatedienst 11 dec