Coronavirus maatregelen

Geachte gemeenteleden, beste lezer,

Afgelopen week hebben de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad veel overleg gepleegd hoe om te gaan met de situatie van het coronavirus.
De regering heeft ons afgelopen donderdag duidelijke richtlijnen meegegeven die gevolgen hebben voor de manier waarop wij als kerk onze activiteiten, waaronder de eredienst, organiseren. Die richtlijnen laten ruimte voor kerkdiensten onder de 100 personen. De Classispredikant heeft afgelopen donderdagavond echter ook een duidelijk beroep gedaan op ons als kerken om geen kerkbijeenkomsten meer te organiseren. We zijn ons bewust van de vele gevoelens en gedachten die er bij u leven. Alles overziend zijn we van mening dat we u nu voor moeten gaan in het nemen van een helder besluit waarmee we zo veel mogelijk de risico’s beperken.

Komende zondagen geen samenkomst voor eredienst
Alle vier de wijkgemeenten, waaronder de Nieuwe Badkapel, van de Protestantse Gemeente Scheveningen zullen de komende zondagen geen samenkomsten voor de eredienst organiseren. Komende zondag biedt de PKN een meditatiemoment aan op NPO2 om 9.20 uur onder leiding van ds. De Reuver. Vrijwel iedereen heeft tv waardoor deze dienst voor veel mensen bereikbaar is. Het kijken naar de PKN-dienst kan ook een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid geven met mede-christenen in Nederland. Daarnaast wordt er een alternatieve eredienst (alleen in aanwezigheid van predikant en enkele ambtsdragers) vanuit de Oude Kerk en de Prinses Julianakerk uitgezonden.
Voor de komende weken richten we ons op het ontwikkelen van (gezamenlijke) initiatieven om kerkdiensten via kerkomroep.nl uit te zenden.

Bijeenkomsten met ouderen
Alle activiteiten met ouderen komen te vervallen. Voor al de activiteiten waar geen ouderen bij aanwezig zijn, zullen de kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten per activiteit bekijken of deze wel of niet kunnen doorgaan.

Nadere informatie
De ontwikkelingen gaan snel en wijzigen van dag tot dag. Dat geldt ook voor de activiteiten in onze gemeentes. Daarom zal op de volgende websites de actuele situatie worden weergegeven:
Oude kerk: www.oudekerkscheveningen.nl
Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl
Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl
Prinses Julianakerk kerk: www.prinsesjulianakerk.nl
Protestantse Gemeente Scheveningen: www.kerkopscheveningen.nl

Voor dringende vragen en pastorale zorgen verwijzen wij naar de bij elke wijkgemeente bekende kanalen.

Deze maatregelen kunnen veel zorgen en onrust oproepen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar allen die door het coronavirus of door de maatregelen hieromtrent getroffen worden. Wij bidden om Gods nabijheid en zegen in deze onzekere tijden!

Namens de algemene kerkenraad,
Arjen Lakerveld, Rien de Jonge, Ds. Charlotte van der Leest

En de wijkkerkenraden,
Lia Knoester (bethelkerk), Hans Dolleman (Oude Kerk), Stieneke Stokman (Prinses Julianakerk) en Martin Buis (Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk).

Coronavirus maatregelen