Nieuwsbrief i.v.m. Coronavirus

 

klik hier om naar de (live) uitzending te gaan

youtubekanaal Nieuwe Badkapel

kerkomroep Nieuwe Badkapel

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben voor velen verstrekkende gevolgen. Ook als kerken ondervinden we dit. Van overheidswege kwamen er al maatregelen voor bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Maar als Protestante Gemeente Scheveningen hebben we ervoor gekozen om, uit veiligheid voor bezoekers en medewerkers, alle activiteiten op te schorten, ook kerkdiensten.
Juist in tijden van crisis wil je eigenlijk niets liever dan de deuren van de kerken wijd open zetten om mensen samen te brengen en een schuilplaats te bieden. Zo kun je steun en troost vinden bij elkaar. Maar door mensen bij elkaar te brengen, verhogen we de kans op verspreiding van het virus en dat vinden we een onverantwoord risico.
Bij dat gegeven wilden wij het echter niet laten. Daarom zijn de afgelopen week andere wegen gezocht om de kerkdiensten en andere activiteiten bij de mensen te kunnen brengen. De verhalen moeten verteld blijven worden en de muziek en de liederen moeten blijven klinken. Juist nu! Juist nu – in deze onzekere tijden – moeten we elkaar vasthouden en aandacht geven door elkaar te helpen, te troosten en te bemoedigen of door zo maar even de stilte te verbreken.

Hieronder treft u informatie aan van een aantal alternatieve activiteiten, waaronder kerkdiensten. De vier wijkgemeentes van de Protestantse Kerk Scheveningen, de Oude Kerk, de Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, trekken hierin samen op. Een aantal activiteiten wordt ook gezamenlijk georganiseerd.

 

ZONDAGSE VIERINGEN
– De eredienst blijft gevierd worden, maar wel op een andere manier. Zo gaan de Prinses Julianakerk, de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Bethelkerk gezamenlijke kerkdiensten uitzenden in beeld en geluid. Wekelijks zullen predikanten en kerkgebouwen rouleren.

 

Zondag 22 maart, 14.30 uur*: Bethelkerk – Voorganger ds. Gerco Lock

Zondag 29 maart, 10.00 uur: Prinses Julianakerk – Voorganger ds. Dirk-Jan Thijs

Zondag 5 april, Palm- en passiezondag, 10.00 uur: Nieuwe Badkapel – Voorganger ds. Charlotte van der Leest

 

De viering van zondag 22 maart wordt LIVE uitgezonden op kerkradio en via kerkomroep.nl via de link kerkomroep Bethelkerk

Wilt u ook meekijken? Dan kan dat via website Bethelkerk. Kies vervolgens voor ‘Uitzendingen’ en ‘Meekijken’.
Deze dienst kunt u ook op een later moment terugkijken en luisteren.

 

– Vanuit de Oude Kerk zullen de zondagse vieringen wekelijks worden uitgezonden in beeld en geluid. Aanvang 10.30 uur. Voorganger is ds. Barend Weegink.

Deze vieringen wordt LIVE uitgezonden op kerkradio en via kerkomroep.nl via de link kerkomroep Oude Kerk

Bovenstaande kerkdiensten worden in zeer beperkte kring gevierd (predikant, ouderling, diaken organist/musicus en technici). Er zijn dus geen bezoekers aanwezig.

* I.v.m de bevestiging van dominee Lock als wijkpredikant van de Bethelkerk is dit een middagdienst. ’s Morgens, om 9.20 uur, zendt de EO op NPO 2 weer een meditatie uit door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse kerk.

 

DAGSLUITING
Omdat nu veel kringen, leerhuizen en andere bijeenkomsten wegvallen, zenden de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Bethelkerk en de Prinses Julianakerk op donderdagavond een gezamenlijke dagsluiting uit in beeld en geluid. Ook hier zullen de kerkgebouwen en predikanten elke week rouleren;
Donderdag 26 maart vanuit de Badkapel met ds. Charlotte van der Leest
Donderdag 2 april vanuit de Bethelkerk met ds. Gerco Lock
Informatie over de dagsluiting vanuit de Prinses Julianakerk met ds. Dirk-Jan Thijs in de Stille Week volgt nog.

De eerste dagsluiting op donderdagavond, 26 maart vanuit de Nieuwe Badkapel, wordt LIVE uitgezonden op kerkradio en via kerkomroep.nl via de link kerkomroep Nieuwe Badkapel
Vanaf 21.30 is de dagsluiting te zien op het youtube kanaal van de Nieuwe Badkapel via de link youtubekanaal Nieuwe Badkapel
Op kerkomroep.nl en youtube is de dagsluiting ook later terug te luisteren en kijken.
Ook bij de dagsluitingen zijn geen bezoekers aanwezig.

 

KINDER4ING
De Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk zenden op dinsdagavond een gezamenlijk kindermoment uit in beeld en geluid. Dit zal ook elke week vanuit een ander gebouw zijn en met steeds andere gezichten uit de verschillende wijkgemeentes. In ongeveer 20 minuten komt een Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, een creatieve uitdaging en het item ‘De Mailbox’, waarin je jouw eigen post terug kan zien.
Wil je alvast wat mailen? Dat kan via Kinder4ing.scheveningen@gmail.com.

Dinsdag 24 maart is de Kinder4ing vanuit de Prinses Julianakerk om 18.30 uur te volgen op youtube via de link van de Nieuwe Badkapel youtubekanaal Nieuwe Badkapel

Kinder4ing is om 18.00 uur ook LIVE te beluisteren op kerkradio en via kerkomroep Prinses Julianakerk. Ook via  website Prinses Julianakerk  is het moment te beluisteren.
Wij maken u erop attent dat de Kinder4ing met name geschikt is om met beeld mee te maken.
Op youtube is de Kinder4ing Scheveningen ook later terug te kijken.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR
In deze tijd willen wij vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk er voor u zijn. De corona-crisis kan namelijk ook zorgen oproepen over praktische zaken en/of gevoelens van angst en onzekerheid. Daarom bieden wij verschillende mogelijkheden voor persoonlijk contact.
Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij:
– Boodschappen doen / halen van medicijnen
– Koken van een maaltijd
– Uitlaten van de hond
– Iets anders?

Of heeft u behoefte aan:
– Dagelijks contact door deelname aan een telefooncirkel
– Een goed (pastoraal) gesprek?

Wij willen u hier graag mee helpen. Laat ons weten waar u behoefte aan heeft via info@nieuwebadkapel.nl of anders 06-15575710. We zullen u dan helpen, te woord staan of in contact brengen met dienstverleners in de buurt.
Mocht u iemand anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook graag!

 

WEEKSLUITINGEN CARDIA EN RESPECT
Vanaf vrijdag, 27 maart zullen er vanuit Cardia en Respect voor hun cliënten en verdere belangstellenden ‘digitale weeksluitingen’ worden georganiseerd.
Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan.
Dit alles is te volgen via Kerkomroep.nl.

Communicatie en contact
Deze nieuwsbrief wordt wekelijks verspreid. Het kan zijn dat u deze uitgave niet direct van ons heeft ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, stuurt u dan een mail naar nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com.
Het laatste nieuws en andere informatie over de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk kunt u vinden op www.nieuwebadkapel.nl
Voor verdere vragen is er het telefoonnummer: 06-15575710.

 

TOT SLOT
Zo willen wij elkaar – waar nodig – de helpende hand reiken.
Zo houden we met elkaar de lofzang gaande.
Zo worden de verhalen gelezen en gebeden uitgesproken.
En klinken er – in deze donkere tijd – woorden van licht en hoop.

Zo zullen we met elkaar onze weg moeten gaan vinden, over kerkgrenzen heen. Tastend en zoekend in een tijd waarin vertrouwde patronen, contacten en zekerheden opeens wegvallen. Laten we elkaar daarin troosten en de hoop levend houden dat deze tijd voorbij zal gaan, vanuit het geloof en vertrouwen dat wij hier niet alleen in staan, maar ons gedragen mogen weten door de Eeuwige God.
Straks komt Palmzondag, dan de Stille Week en vervolgens Pasen. Hoe en waar we dat gaan vieren is nog onzeker. Maar één ding is wel zeker. We zijn op weg naar Pasen: het feest van Opstanding en nieuw leven!

In het geloof dat God met ons is, sluiten wij af met de woorden van Lied 416, vers 2:

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Mede namens de kerkenraad, in verbondenheid,

ds. Charlotte van der Leest (predikant) en Marin Buis (voorzitter kerkenraad a.i.)

Nieuwsbrief i.v.m. Coronavirus