Expositie ‘Opname van opzij’

Tekening: Marcel Verbrugge

Gedurende de veertigdagentijd zal in de Nieuwe Badkapel deze expositie met de titel ‘Opnane van opzij’ te zien zijn. Het gaat over het mens-zijn in alle kwetsbaarheid en de zoektocht naar heelheid in gebrokenheid; een thema dat elk mens raakt, aldus predikant Charlotte van der Leest.

Marnix Niemeijer schreef gedichten over de psychoses van zijn dochter. De gedichten hebben kunstenaar Marcel Verbrugge geïnspireerd tot het maken van prachtige tekeningen en schilderijen, die samen met een aantal gedichten in de Nieuwe Badkapel tentoongesteld zullen worden. Daarnaast heeft Jan Willem van Ree het muziekstuk ‘De Profundis’ gecomponeerd na het lezen van de gedichten.

Op zaterdag 9 maart is de opening van de expositie. Marnix Niemeijer zal daarbij aanwezig zijn en vertellen over de achtergrond van de gedichten en de hele expositie. Ook zal het bij de expositie gecomponeerde stuk ‘De Profundis’ worden uitgevoerd door Bert Mooiman (Piano) en de cantorij Nieuwe Badkapel. Na de opening kan de expositie in alle rust worden bekeken en is er gelegenheid met de kunstenaars in gesprek te gaan. Zie Agenda

De gedichten vormen een weerslag van ingrijpend psychisch lijden en de impact die dat heeft. Verlies en dreiging gaan hand in hand, niet alleen voor de persoon in kwestie maar ook voor hen daaromheen. De gedichten zijn ook tekenen van hoop, hoe klein ook. Door het steeds maar weer zoeken van de ander, met geduld en met liefde; door open te staan voor wat onverwacht je pad kruist’ (citaat uit de dichtbundel).

Gedurende de Veertigdagentijd (6 maart t/m 20 april) zal de expositie en het thema daarvan onderwerp van gesprek zijn in diverse kringen en bijeenkomsten, zoals in de kring ‘Ontmoeting rond de Bijbel’ en de ‘Inspiratiehuiskamer’. Daarnaast zullen kleine groepen bewoners van verschillende verzorgingstehuizen op Scheveningen langskomen om de expositie te bezoeken. Op alle zaterdagen in de Veertigdagentijd is de kerk van 14:00 tot 16:00 uur geopend om de expositie te bekijken. Zie Agenda

Mocht u graag met een groep de expositie bezoeken en naar aanleiding daarvan met elkaar in gesprek willen gaan, dan kunt u contact opnemen met dominee Charlotte van der Leest.

Expositie ‘Opname van opzij’