Diensten in de Goede Week

In de Goede Week, de week voor Pasen, zijn er diensten in de Nieuwe Badkapel. Vanaf donderdag 18 april beginnen de drie dagen van Pasen, waarin we in één beweging stilstaan bij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. De drie diensten op deze dagen staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel, één dienst, waarin een doorgaand verhaal wordt verteld. Aan het eind van de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag ontbreekt dan ook de zegen. Hierdoor wordt benadrukt dat het één dienst betreft. U bent van harte welkom bij deze diensten die uiteraard ook los van elkaar te bezoeken zijn.

Witte Donderdag
18 april | 19:30 uur
Voorganger: dominee Charlotte van der Leest
Dienst van Schrift en Tafel. Vandaag herdenken we het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Jezus brak het brood en deelde de beker om zijn lijden aan te kondigen.

Goede Vrijdag
19 april | 19:30 uur
Voorganger: dominee Charlotte van der Leest
Op deze dag staan we stil bij het lijden en de kruisiging van Jezus. Vanavond een ingetogen kerkdienst waarin we de zeven kruiswoorden uit Johannes, Lucas en Matteüs horen. Het thema is ‘Zie de mens!’

Paaswake op Stille Zaterdag
20 april | 21:30 uur
Voorganger: dominee Charlotte van der Leest
In de Paaswake kijken we vooruit naar het licht van de opstanding, waarvan de nieuwe Paaskaars het symbool is. Het licht als beeld van Gods eeuwig nieuw begin met mensen. In de verstilde dienst vieren we de overgang van duisternis naar licht, van dood naar leven. In de vroege kerk werd in deze nacht gedoopt. Hoe bijzonder is het dan ook, dat in deze dienst een jong gemeentelid gedoopt zal worden.

Pasen
21 april | 10:00 uur
Voorganger: dominee Charlotte van der Leest
In de feestelijke Paasmorgendienst vieren we de opstanding van Jezus. Muzikale ondersteuning door de cantorij o.l.v. Patrick Pranger en organist Bert Mooiman. Voor de kinderen tot 4 jaar is oppas en voor de kinderen van de basisschool is kindernevendienst.

Diensten in de Goede Week