Vastenmaaltijd

In de veertigdagentijd is een vastenmaaltijd in de Nieuwe Badkapel. Een vastenmaaltijd is een eenvoudige maaltijd, waarin ontmoeting en bezinning centraal staan. De naam verwijst naar de vastentijd, de periode van ingetogenheid en bezinning in aanloop naar het Paasfeest.

Meer informatie in de Agenda

Vastenmaaltijd