Nieuwsbrief 7 Corona-tijd

Protestantse Gemeente te Scheveningen

Wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk

 

7e Nieuwsbrief

Donderdag 30 april 2020

 

‘De Lofzang zal blijven klinken…’

­­

Aanstaande zondag zal na de zegen het volkslied klinken, de verzen 1 en 6, als opmaat naar komende week, waarin we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gedenken en 75 jaar bevrijding vieren.

Hoewel deze tijd, waarin een virus over de aarde trekt, niet te vergelijken is met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, ervaren velen vrijheid nu anders dan voorheen. Ouderen, die de oorlog nog hebben meegemaakt, vertellen dat zij soms worden overvallen door herinneringen aan die tijd, aan de beperkende maatregelen van toen. Terwijl jongeren aangeven dat zij voor het eerst in hun leven íets ervaren van het gemis van vrijheid, vanwege de beperkingen nu; en hoe zij des te meer beseffen hoe bijzonder vrijheid is.

‘Pas als het donker is, weet je dat het licht was’, dicht een van de winnaars van 2020 van Dichter bij 4 mei – de dichtwedstrijd die elk jaar onder jongeren wordt gehouden – treffend. Haar gedicht gaat als volgt:

 

Pas als het donker is

weet je dat het licht was.

Ik, niets anders dan licht geproefd,

zag alleen een glimp van donker

op het journaal en in schoolboeken.

Ik leef zonder honger,

zonder schoten om de hoek,

zonder raketten als strepen door de lucht,

zonder angst voor razzia’s

zonder…

Zonder wat?

Geen benul van het donker,

en gelukkig maar.

Herdenk het donker zodat je

het licht kunt zien,

ervan kunt genieten en

het over de wereld kunt verspreiden.

 

Tamara Tromp (16 jaar), 2020.

Hoewel we nu in een aantal vrijheden worden beperkt, is het juist in deze tijd ook goed om bewust stil te staan bij de vrijheid waarin we mogen leven, om die te vieren én om te gedenken. Ook dit gedenken zal anders verlopen dan voorgaande jaren. De ‘Haagse Gemeenschap van Kerken’, waarvan de Protestantse Gemeente te Scheveningen lid is, zendt daarom op 4 mei een live herdenkingsbijeenkomst en concert uit vanuit de Grote Kerk van Den Haag. Deze bijeenkomst zal met een zegenbede eindigen. Meer informatie hierover – en over andere activiteiten komende week – kunt u in deze nieuwsbrief vinden.

 

Vieringen in de komende week

Zondag 3 mei – Kerkdienst

10.00 uur – Vanuit de Prinses Julianakerk gaat ds. Dirk-Jan Thijs voor.

10.00 uur – Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink voor (start eenmalig 10.00 uur).

Zondag 10 mei – Kerkdienst

10.00 uur – Vanuit de Nieuwe Badkapel gaat ds. Charlotte van der Leest voor.

10.30 uur – Vanuit de Oude Kerk gaat ds. C. van Andel voor.

 

Dinsdag 5 mei – Kinder4ing, 18.00 uur

Op dinsdagavond is er weer een gezamenlijk kindermoment in beeld en geluid. In ongeveer 15 minuten komt een Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, creatieve uitdagingen.

 

Donderdag 7 mei – Dagsluiting, 21.00 uur

Op donderdagavond is er een gezamenlijke dagsluiting in beeld en geluid vanuit de Oude Kerk door ds. Barend Weegink.

Zie de ‘Agenda’ voor een overzicht van alle activiteiten.

Bij deze activiteiten zijn geen bezoekers aanwezig.

 

Kijken & Luisteren

Op afstand kunt u alle vieringen en dagsluitingen beluisteren of bekijken:

Beluisteren: via de kerkradio en via kerkomroep.nl.

Live kijken: alle activiteiten zijn live te bekijken via de link:

http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947

Terugkijken: alle activiteiten zijn terug te kijken via de link:

https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262

‘Kinder4ing’: YouTube-kanaal ‘Kinder4ing’ is te vinden via de link:

https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow

Wij maken u erop attent dat Kinder4ing met name geschikt is om met beeld mee te maken.

 

Voorgaande uitzendingen vanuit de Nieuwe Badkapel (incl. dagsluitingen van 26 maart en 16 april): Deze kunt u terugvinden op het YouTube-kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g) van de Nieuwe Badkapel.

Alle vieringen worden via internet uitgezonden. Wij hopen dat iedereen kan meekijken, maar soms is de website waarop we de diensten uitzenden overbelast. Als het even niet lukt om mee te kijken en de uitzending ‘vastloopt’, sluit dan het venster en probeer het opnieuw. Of kijk de dienst op een later tijdstip terug.

Deze en overige informatie is ook te vinden op de website van onze wijkgemeente: Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl

Collecte

Elke week zijn er de gebruikelijke collectes. U kunt uw gaven in deze periode digitaal geven via de online collecte op www.kerkopscheveningen.nl/collecte/. U kunt daar zelf kiezen aan welke wijkgemeente u uw collecte geeft en wat de verschillende doelen zijn.

U kunt ook de collecte app ‘Kerkgeld’ gebruiken. Deze kunt u downloaden via de Apple Store (Apple) of Google Play (Android). Eenmalig registreren en u kunt de app gebruiken. Om de collecte voor uw wijkgemeente te vinden zoekt u op Protestantse Gemeente Scheveningen.

Door het storten van een bedrag op ‘tegoed’, is het niet noodzakelijk elke collecte afzonderlijk via iDeal af te rekenen. U vindt deze optie bij “Mijn account” en dan “Tegoed”.

Wilt u toch liever uw gift via de bank overmaken, gebruik dan het volgende nummer:
NL 36 RABO 037 372 86 70, ten name van CvK Protestantse Gemeente Scheveningen. Vriendelijk verzoek is om duidelijk te vermelden voor welk doel én welke wijkgemeente de collecte of de gift bedoeld is.

 

Omzien naar elkaar

In deze tijd willen wij vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk er voor u zijn. Mocht u hulp nodig hebben met bijvoorbeeld het boodschappen doen, het halen van medicijnen, het koken van een maaltijd, of mocht u behoefte hebben aan dagelijks contact (denk aan een telefooncirkel) of een pastoraal gesprek, dan horen wij dat graag. Laat ons weten waar u behoefte aan heeft via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. We zullen u dan helpen, te woord staan of in contact brengen met dienstverleners in de buurt. Mocht u iemand anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook graag!

 

Pastorale bezoeken

Nu bezoekwerk niet kan plaatsvinden, willen we telefonisch contact met u houden. Uiteraard blijft pastoraat in crisissituaties gewoon beschikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan via 06-27244279 of per e-mail: dsvanderleest@gmail.com en laan801@gmail.com.

 

Pinkstergroet – help je mee?

Elk jaar sturen we een Pinkstergroet van de gemeente naar de gemeenteleden van 75 jaar en ouder. In deze tijd willen we als diaconie de groet iets anders aanpakken. Hoe, dat is nog even een verrassing. Maar we hebben hiervoor wat extra handen nodig. Zou je ons willen helpen om de groet te maken en/of rond te brengen? Stuur dan een berichtje naar Hanneke Kuipers: hanneke.kuipers@gmail.com of 06-42059837. Alvast bedankt voor je hulp!

 

Digitale Lenteschool: (kerk)muziek en Indonesische kunst

De ‘digitale lenteschool’ loopt nu een paar weken. Hieronder staat een link naar de derde les van het eerste deel van de lenteschool, waarin allerlei onderwerpen uit de (kerk)muziek aan bod komen, uiteraard ondersteund met klank. Hierna volgt deel II van de digitale lenteschool over de Expositie ‘Medemens’.

Digitale Lenteschool – deel I: (kerk)muziek, aflevering drie: majeur en mineur

Deze week gaan we verder waar de eerste aflevering over toonsoorten ophield. Het verhaal over majeur en mineur beschrijft weliswaar een heel groot deel van de gangbare muziek, maar juist in de kerk klinkt ook repertoire dat dateert uit een tijd waarin majeur en mineur nog niet bestonden. De vertrouwde psalmmelodieën bijvoorbeeld onttrekken zich vaak aan deze twee categorieën. Het volgende filmpje vertelt u alles over deze vertrouwde en toch onbekende klankwereld: https://youtu.be/ny11d7DQ0pE

 

Kerkplein

‘Kerkplein’ is een nieuwe rubriek die is opgenomen omdat velen van ons de onderlinge ontmoetingen na de dienst of bij andere doordeweekse activiteiten – het even bijkletsen en horen hoe het met de ander gaat – momenteel erg missen. Voor deze rubriek kunt u dan ook stukjes tekst en foto’s aanleveren over iets van uw eigen wel en wee, dat u graag met de gemeenteleden wilt delen. Deze rubriek wordt dus, mede om privacy-redenen, niet vanuit bijvoorbeeld het pastoraat gevuld, maar u levert hier zelf de tekst voor aan.

U kunt een tekstje of informatie voor de volgende nieuwsbrief sturen naar het e-mailadres van de nieuwsbrief (nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com) of u kunt daarvoor contact opnemen met dominee Charlotte van der Leest (dsvanderleest@gmail.com) of pastoraal werker Mark van der Laan (laan801@gmail.com).

 

Van John Feenstra

Afgelopen week is John Feenstra van de trap gevallen. Hoewel hij gelukkig niets gebroken heeft, moet hij nog wel een tijd daarvan herstellen. Gelukkig is er veel goede zorg en daar is John heel blij mee. Mocht u hem een kaartje willen sturen, dan is zijn adres: dhr. J.G. Feenstra, Sumatrastraat 244, 2285 CW Den Haag.

 

Van Jannie Slob-Hakkesteeg

Enige tijd geleden is Jannie Slob – Hakkesteeg uit de Thuishaven in haar huis ongelukkig gevallen. Het herstel zal nog enige tijd nodig hebben. Mocht u haar een kaartje willen sturen, dan is haar adres: Seinpoststraat 240, 2586 HC Den Haag.

 

Van Atie Buitenhek-Zuurmond

Na een verblijf in het ziekenhuis en een operatie twee weken geleden, herstelt Atie Buitenhek – Zuurmond uit de Thuishaven momenteel thuis van deze ingreep. Mocht u haar een kaartje willen sturen, dan is haar adres: Seinpoststraat 277, 2586 HC Den Haag.

 

Koffiedrinken na de kerkdienst zondag 10 mei

Het koffiedrinken na afloop van de dienst is in de Badkapel wel een traditie te noemen. Het bakkie en het praatje worden dan ook node gemist. Maar daar gaan we iets aan doen!

Na afloop van de dienst van volgende week zondag 10 mei willen we weer met elkaar koffie, thee en limonade gaan drinken. Helaas kan dat alleen digitaal. In de komende nieuwsbrief leggen we uit hoe dit gaat en hoe u zich kunt aanmelden. Zet zelf de koffie, thee en limonade en een koekje klaar. Weet dat u van harte welkom bent!

 

Nieuwsbrief nieuwe stijl

De afgelopen weken is er gewerkt aan een nieuw jasje voor de nieuwsbrief. Vanwege de plotselinge noodzaak van een nieuwsbrief was er niet veel tijd voor een mooie vormgeving en herkenbaar ontwerp. Daar komt nu dus verandering in. Deze nieuwsbrief of anders die van volgende week is de laatste in deze stijl. Dus laat u binnenkort verrassen door een nieuwe aanblik!

 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect

Op vrijdag 1 mei gaat ds. Jan Maasland voor in de digitale weeksluiting van Cardia en Respect en op vrijdag 8 mei zal Jannozien Moggré voorgaan. Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. Dit alles is te volgen via de kerkradio en via het kanaal van de Bethelkerk.

 

Bevrijdingsconcert vanuit de Oude Kerk

Op dinsdagavond 5 mei om 19.30 uur zendt de Oude Kerk een herhaling uit van het Bevrijdingsconcert dat door organist Bert den Hertog en zijn vrouw Anna den Hertog-Karpenko werd gegeven. Zij bespelen beide orgels van de Oude kerk. U krijgt 7 muziekstukken te horen. Dit is inclusief het slotstuk “de fantasie over het Wilhelmus”. Dit concert is te beluisteren via Kerkomroep.nl of via de website www.oudekerkscheveningen.nl.

 

Haagse Dodenherdenking en concert in Grote Kerk

Geen openbare dodenherdenking in Den Haag op 4 mei 2020 en nog wel 75 jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) wil graag helpen dit gemis te verzachten met een live uitgezonden herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk van Den Haag op maandag 4 mei 2020 van 19.00 – 20.35 uur.

De herdenking is via een livestream te volgen – via een link op de website van de Haagse Gemeenschap van Kerken, www.oecumenedenhaag.nl, herdenking 4 mei in de Grote Kerk.

De YouTube link is: https://www.youtube.com/watch?v=MviAtcCIH3s

De livestream start om 18.55 uur.

 

Uit het programma:

– Welkom van Ad van der Helm, voorzitter HGK.

– Ben van Oosten bespeelt het orgel van de Grote Kerk, o.a. met werk van Jehan Alain.

– Er is een toespraak van Marco van Baalen, oud-directeur Haags Historisch Museum en een gedachtenis van de Haagse predikant D.A. van den Bosch, overleden in 1942 in kamp Amersfoort.

– Er zijn opnamen van interviews met Hagenaars mevr. Van der Laan en dhr. De Bruijn over hun oorlogservaringen.

– Er is een live schakeling met de plechtigheid op de Amsterdamse Dam. Daarvoor en daarna wordt live muziek uitgevoerd door musici uit verschillende landen, Maryanka Golovchenko, (Oekraïne, Nederland) zang; Geerte de Koe (Nederland, viool; Pau Sola Masafrets (Catalonië, Spanje, Nederland), cello, Cengiz Arslanpay (Turkije, Nederland), houtblaasinstrumenten en live electronica

– De klokken zullen luiden en we sluiten af met een zegenbede.

 

Diensten van de PKN

Mocht u niet in het bezit zijn van digitale middelen, dan verwijzen wij graag naar de volgende uitzendingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN):

– Het KRO-NCRV programma ‘Met hart en ziel’: een zesdelige serie, in samenwerking met de PKN, waarin ds. René de Reuver in een aantal korte meditaties vooruitkijkt naar Pinksteren. Iedere uitzending sluit af met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek.

Uitzending: Zaterdag, 18.00 uur op NPO 2. Herhaling: Zondag, 7.50 uur op NPO 2.

Korte kerkdienst van de PKN in samenwerking met de EO, ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Komende zondag zal ds. Jeannette Westerkamp de meditatie verzorgen. Uitzending: Zondagochtend, 9.20 uur op NPO2.

 

Contact

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of juist opzeggen? Stuur dan een mail naar:

nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com.

Het laatste nieuws en andere informatie over de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk kunt u vinden op www.nieuwebadkapel.nl.

Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen? Dat kan via info@nieuwebadkapel.nl

 

Tot slot

Deze nieuwsbrief willen wij graag afsluiten met een gedicht van een van de andere winnaars van de dichtwedstijd Dichter bij 4 mei van dit jaar (zie inleiding op deze nieuwsbrief):

 

Durf te durven

 

Durf te praten

Voor hen die de stem niet hadden

Stille helden waren

 

Durf te geloven

In vrijheid

En samen

 

Durf te hopen

Voor hen die de hoop nooit opgaven

Voor de toekomst

 

Durf jij twee minuten stil te zijn?

Dan durf ik te luisteren

 

Lieve Metzlar (16 jaar), 2020.

  

Een goede week!

Mede namens de kerkenraad, in verbondenheid,

het moderamen van de kerkenraad: Martin Buis, Peter Griffioen, Hanneke Kuipers, Charlotte van der Leest en Dirk Rog.

 

 

Agenda

 

Zondag 3 mei 10.00 uur Prinses Julianakerk Ds. Dirk-Jan Thijs Kerkdienst
Zondag 3 mei 10.00 uur Oude Kerk Ds. Barend Weegink Kerkdienst
Maandag 4 mei 19.00 uur Grote Kerk (Den Haag) Haagse Gemeenschap van Kerken Dodenherdenking en concert
Dinsdag 5 mei 18.00 uur Oude Kerk Leiding kindernevendienst Kinder4ing
Dinsdag 5 mei 19.30 uur Oude Kerk Organist Bert den Hertog en Anna den Hertog-Karpenko Bevrijdingsconcert
Donderdag 7 mei 21.00 uur Oude Kerk Ds. Barend Weegink Dagsluiting
Zondag 10 mei 10.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Kerkdienst
Zondag 10 mei 10.30 uur Oude Kerk Ds. C. van Andel Kerkdienst

 

 

Nieuwsbrief 7 Corona-tijd