Nieuwsbrief 6 Corona-virus

Protestantse Gemeente te Scheveningen

Wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk 

6e Nieuwsbrief

Donderdag 23 april 2020 

‘De Lofzang zal blijven klinken…’ 

Deze week werd duidelijk dat de overheid binnenkort een aantal maatregelen gaat versoepelen, maar dat tegelijk veel maatregelen worden gehandhaafd of verlengd. De Protestantse Gemeente te Scheveningen (PGS) blijft dan ook bij het eerdere besluit om in elk geval tot Pinksteren de kerkdeuren gesloten te houden; mogelijk is dit ook daarna het geval. De vier wijkgemeenten zullen de huidige samenwerking tot en met Pinksteren voortzetten, waarbij de Bethelkerk, Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Prinses Julianakerk gezamenlijk de kerkdiensten aanbieden en de Oude Kerk zelfstandig diensten zal uitzenden. De Oude Kerk gaat meedraaien bij de Dagsluitingen en de Kinder4ingen, waardoor deze beide activiteiten nu door alle vier de wijkgemeenten georganiseerd worden. 

Hoewel wij weten dat het niet anders kan, gaat dit besluit om de kerkdeuren nog langer ge- sloten te houden natuurlijk gepaard met de nodige emoties. Het niet gezamenlijk vieren in het vertrouwde kerkgebouw en het ontbreken van een natuurlijk contactmoment om wel en wee met elkaar te delen, ervaren wij en velen met ons nog steeds als een groot gemis. En hoewel veel gemeenteleden aangeven hoe mooi het is dat wij juist in deze periode nauw samenwerken en vieren met de andere PGS-kerken, gaat dat tegelijk gepaard met gevoelens van gemis van het ‘eigen geluid’. 

Wij zijn ons van al die gevoelens bewust en nemen die mee in ons nadenken over en werken aan andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, het vertrouwde gebouw te laten zien en het ‘eigen geluid’ te laten horen. Zo wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de huidige activiteiten, maar ook aan nieuwe ideeën: een aantal gesprekskringen zal bijvoorbeeld binnenkort het digitale pad gaan bewandelen. Vorige week had het BID-café al de eerste whatsapp-avond en de inspiratie- huiskamer komt op korte termijn ook virtueel samen. En wij zijn mogelijkheden aan het ver- kennen om als gemeente digitaal met elkaar samen te komen en ‘live’ bij te praten. Daarnaast bevat de nieuwsbrief vanaf nu een nieuwe rubriek ‘kerkplein’, waarin het wel en wee van gemeenteleden met elkaar kan worden gedeeld. Verderop leest u hier meer over. 

Naast het feit dat de kerkdeuren voorlopig gesloten zullen blijven, klinken er heel voorzichtig ook positieve geluiden: de scholen gaan binnenkort weer open en misschien volgen er over een paar weken wel iets meer versoepelingen. Daarom wordt er momenteel ook nagedacht over de tijd dat de maatregelen voor de kerken inderdaad versoepeld worden. Dit nadenken wakkert de hoop en het vertrouwen aan: dat wij ooit weer met elkaar in onze vertrouwde Nieuwe Badkapel de lofzang met elkaar zullen zingen! 

 

Vieringen in de komende week 

Zondag 26 april – Kerkdienst 10.00 uur – Vanuit de Bethelkerk gaat ds. Gerco Lock voor.

Zondag 3 mei – Kerkdienst 10.00 uur – Vanuit de Prinses Julianakerk gaat ds. Dirk-Jan Thijs voor. 10.00 uur – Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink voor (start eenmalig 10.00 uur).

Zondag 10 mei – Kerkdienst 10.00 uur – Vanuit de Nieuwe Badkapel gaat ds. Charlotte van der Leest voor. 10.30 uur – Vanuit de Oude Kerk gaat ds. C. van Andel voor. 

Dinsdag 28 april – Kinder4ing, 18.00 uur Op dinsdagavond is er een gezamenlijk kindermoment in beeld en geluid. In ongeveer 15 minuten komt een Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, creatieve uitdagingen. Heb jij een eigen huis gemaakt van een melkpak? We willen hem graag zien! Stuur je foto naar: Kinder4ing.scheveningen@gmail.com. 

Woensdag 29 april – Dagsluiting, 21.00 uur Deze week is de dagsluiting op woensdag, in verband met de gemeenteavond van de Prin- ses Julianakerk op donderdag. Deze gezamenlijke dagsluiting door ds. Gerco Lock komt in beeld en geluid vanuit de Bethelkerk. 

Zie de ‘Agenda’ voor een overzicht van alle activiteiten. Bij al deze activiteiten zijn geen bezoekers aanwezig. 

 

Kijken & Luisteren

Op afstand kunt u alle vieringen en dagsluitingen beluisteren of bekijken:

Beluisteren: via de kerkradio en via kerkomroep.nl.

Live kijken: alle activiteiten zijn live te bekijken via de link: http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947

Terugkijken: alle activiteiten zijn terug te kijken via de link: https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262

‘Kinder4ing’: YouTube-kanaal ‘Kinder4ing’ is te vinden via de link: https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow Wij maken u erop attent dat Kinder4ing met name geschikt is om met beeld mee te maken.

Voorgaande uitzendingen vanuit de Nieuwe Badkapel: Deze kunt u terugvinden op het YouTube-kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g) van de Nieuwe Badkapel. 

We zenden alle vieringen via internet uit. We hopen dat we iedereen kunnen laten meekijken, maar soms is de website waarop we de diensten uitzenden overbelast. Als het even niet lukt om mee te kijken en loopt de uitzending ‘vast’, sluit het venster dan en probeer het op- nieuw. Of kijk de dienst op een later tijdstip terug. 

Deze en overige informatie is ook te vinden op de websites van de wijkgemeenten: Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl Oude Kerk: www.oudekerkscheveningen.nl Prinses Julianakerk: www.prinsesjulianakerk.nl 

 

Collecte

Nu de collectezakken niet meer rond kunnen gaan, biedt de online collecte een uitkomst om alle goede doelen te blijven steunen. De Protestantse Gemeente Scheveningen biedt al ruim 1,5 jaar de mogelijkheid om online te collecteren. Tot op heden werd er nog niet veel gebruik van gemaakt, maar sinds half maart is dat wel anders. Steeds meer mensen vinden hun weg naar de online collecte op www.kerkopscheveningen.nl/collecte/. U kunt daar zelf kiezen aan welke wijkgemeente u uw collecte geeft. 

Deze online collecte is mogelijk via de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG is onze partner in financiële dienstverlening voor kerken. 

De online collecte – anoniem U kunt uw collecte anoniem geven. Het is niet nodig om u te registreren, dus daarmee komen we niet achter uw naam. Omdat we de collecte als totaalbedrag overgemaakt krijgen vanuit Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG), kunnen wij ook niet zien van welke bankrekening de collecte komt. De geheimhouding van uw gift is dus geborgd. We krijgen wel een specificatie voor welke doelen en welke wijkgemeente uw collecte bestemd is, zodat we de juiste bedragen aan de juiste doelen kunnen toekennen. 

Collecte App U kunt ook de collecte App ‘Kerkgeld’ gebruiken. Deze kunt u downloaden via de App Store (Apple) of Google play (Android). Eenmalig registreren en u kunt de App gebruiken. Om de collecte voor uw wijkgemeente te vinden zoekt u op Protestantse Gemeente Scheveningen. Door het storten van een bedrag op Tegoed, is het niet noodzakelijk elke collecte afzonder- lijk via iDeal af te rekenen. U vindt deze optie bij “Mijn account” en dan “Tegoed”. 

Wilt u toch liever uw gift via de bank overmaken, gebruik dan het volgende nummer: NL 36 RABO 037 372 86 70, ten name van CvK Protestantse Gemeente Scheveningen. 

Dit nummer staat op naam van de Protestantse Gemeente te Scheveningen, waarbij CvK staat voor College van Kerkrentmeesters (de penningmeesters van de kerk). Vriendelijk verzoek is om duidelijk te vermelden voor welk doel én welke wijkgemeente de collecte of de gift bedoeld is. 

 

Omzien naar elkaar

In deze tijd willen wij vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk er voor u zijn. Mocht u hulp nodig hebben met bijvoorbeeld het boodschappen doen, het halen van medicijnen, het koken van een maaltijd, of mocht u behoefte hebben aan dagelijks contact (denk aan een telefooncirkel) of een pastoraal gesprek, dan horen wij dat graag. Laat ons weten waar u behoefte aan heeft via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. We zullen u dan helpen, te woord staan of in contact brengen met dienstverleners in de buurt. Mocht u iemand anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook graag! 

Pastorale bezoeken Nu bezoekwerk niet kan plaatsvinden, willen we telefonisch contact met u houden. Uiteraard blijft pastoraat in crisissituaties gewoon beschikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan via 06-27244279 of per e-mail: dsvanderleest@gmail.com en laan801@gmail.com. 

 

Diensten van de PKN

Mocht u niet in het bezit zijn van digitale middelen, dan verwijzen wij naar de uitzendingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het KRO-NCRV programma ‘Met hart en ziel’ zendt de komende zaterdagen een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Dit programma is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland en KRO- NCRV. Het wordt vanaf zaterdag 25 april om 18.00 uur wekelijks uitgezonden op NPO 2. Herhaling op zondagmorgen rond 07.50 uur op NPO 2. Ook verzorgt de EO meditaties op televisie, ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden elke zondagochtend uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. Vanaf zon- dag 19 april zal ds. Jeannette Westerkamp de meditaties verzorgen. 

 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect

Op vrijdag 24 april en op vrijdag 1 mei gaat ds. Jan Maasland voor in de digitale weeksluiting van Cardia en Respect. Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. Dit alles is te volgen via de kerkradio en via het kanaal van de Bethelkerk. 

 

Digitale Lenteschool: (kerk)muziek en Indonesische kunst

Zoals vorige week al is aangekondigd, zijn we begonnen met een ‘digitale lenteschool’. Het eerste deel van deze lenteschool bestaat uit een reeks korte filmpjes – ‘digitale lessen’ – van Bert Mooiman. Daarin komen allerlei onderwerpen uit de (kerk)muziek aan bod, uiteraard ondersteund met klank. Hieronder staat meer informatie over de tweede aflevering in deze reeks! Na de filmpjes over (kerk)muziek, zal een aantal filmpjes verschijnen over de expositie ‘Medemens’ die in de Nieuwe Badkapel hangt. Ds. Charlotte van der Leest zal in elk filmpje in- gaan op de betekenis van een of meer batiks en schilderijen van de Javaanse predikant en kunstenaar ds. Aris Widodo en de Balinese kunstenaar I Nyoman Darsane. 

Digitale Lenteschool – deel I: (kerk)muziek, aflevering twee: ‘meerstemmigheid’ De nieuwe aflevering van de Lenteschool gaat over een begrip dat een grote rol speelt in de klassieke muziek, zeker ook in de kerkmuziek: meerstemmigheid (polyfonie). Met meerstemmigheid wordt het verschijnsel bedoeld dat er in de muziek twee of meer melodieën tegelijkertijd klinken. Aan de hand van de eerste ‘Inventio’ van Bach (een stukje dat menig pianoleerling wel eens op de lessenaar heeft gehad) wordt uitgelegd wat meerstemmigheid is en hoe we het kunnen herkennen. U kunt op de link klikken of hem kopiëren en in de browser plakken: https://youtu.be/H5sIH8hUVhM 

 

Kerkplein

‘Kerkplein’ is een nieuwe rubriek in deze nieuwsbrief. Uit reacties van de afgelopen weken kwam naar voren dat men de onderlinge ontmoetingen erg mist. Ontmoetingen bij de zondagse kerkdienst, bij het koffiedrinken erna of tijdens doordeweekse activiteiten. ‘Dan klets- te je even bij en hoorde je over elkaars wel en wee. Dat missen we nu zo!’ Daarom is nu de rubriek ‘Kerkplein’ gestart. Hiervoor kunt u stukjes tekst en foto’s aanleveren over iets van uw eigen wel en wee, dat u graag met de gemeenteleden wilt delen. Deze rubriek wordt dus, mede om privacy-redenen, niet vanuit bijvoorbeeld het pastoraat gevuld, maar u levert hier zelf de tekst voor aan. Hieronder kunt u de eerste berichtjes op het Kerk- plein al lezen. U kunt een tekstje of informatie voor de volgende nieuwsbrief sturen naar het e-mailadres van de nieuwsbrief (nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com) of u kunt daarvoor contact opnemen met dominee Charlotte van der Leest (dsvanderleest@gmail.com) of pastoraal werker Mark van der Laan (laan801@gmail.com). 

Van Bettie en Steve Youngman Lieve gemeenteleden, Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de lieve boodschappen: via de sociale media, de vele kaarten die we hebben gekregen en de mooie bloemen die we hebben ontvangen. Het was zeker een grote steun voor ons in deze moeilijke tijd en het voelde als een warme deken. Wij zijn dankbaar dat de gebeden van een ieder zijn verhoord en dat wij nu beiden genezen zijn van Covid-19. Steve heeft dat afgelopen woensdag gehoord van zijn longarts. Al de familieleden van ons in Nederland die Covid-19 hadden (broer, schoonzus en jongste zus) zijn ook weer hersteld. Helaas hebben we onze pa / schoonvader moeten verliezen. Ook voor de condoleances en aandacht hiervoor hartelijk bedankt. Wij geloven dat hij nu weer samen is met onze moeder / schoonmoeder. Pa had zijn hoop gevestigd op God en wij geloven zeker dat God ook zijn gebed heeft verhoord. We wensen een ieder sterkte toe om deze tijd door te komen. Lieve groet, Bettie en Steve Youngman 

Van Huub Plugge Via deze weg wil ik u er graag van op de hoogte stellen dat mijn moeder, Henny Plugge-vd Zwan (Camee 228 in Zoetermeer), vorige week met spoed werd opgenomen in het Lange Landziekenhuis. Na een week op de afdeling Cardiologie is ze sinds woensdag weer thuis om daar verder aan te sterken. Huub Plugge 

Een Koninklijke onderscheiding! Wat een verrassing: op donderdagmiddag 23 april werd ons gemeentelid Chris Seket gebeld door burgemeester Remkes met de mededeling dat het onze koning heeft behaagd hem een onderscheiding te verlenen in de Orde van Oran- je-Nassau! Chris heeft deze 

koninklijke onderscheiding ontvangen voor al het vrijwilligerswerk dat hij doet. De onder- scheiding is aangevraagd door drie organisaties: KNRM-Scheveningen, de Vereniging Her- denk Scheveningse Zeelieden en De Nieuwe Badkapel. 

Bij de KNRM is Chris al meer dan 20 jaar actief. Eerst op het kusthulpverleningsvoertuig en op diverse reddingboten, later als penningmeester en als lid van diverse commissies. Bij de Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden is Chris bijna 10 jaar actief en vervult hij diverse taken voor, tijdens en na iedere herdenking. In de Nieuwe Bad- kapel kennen wij Chris al jaren als ervaren koster. Ook ver- richt hij veel werk tijdens bijeenkomsten en concerten. 

We willen Chris uiteraard van harte feliciteren met deze onderscheiding. Op donderdagavond hebben vertegenwoordigers van de drie aanvragers Chris op gepaste af- stand gefeliciteerd met zijn benoeming. Het daadwerkelijke opspelden van de bijbehorende medaille zal i.v.m. de corona-uitbraak op een later tijdstip plaatsvinden. Mocht u Chris willen feliciteren, dan kan dat! We delen (met zijn toestemming) hierbij zijn e-mailadres: seket@ziggo.nl. 

Karina Baarda 

 

Agenda 

Zondag 26 april 10.00 uur Bethelkerk Ds. Gerco Lock Kerkdienst

Dinsdag 28 april 18.00 uur Bethelkerk Leiding kindernevendienst Kinder4ing 

Woensdag 29 april 21.00 uur Bethelkerk Ds. Gerco Lock Dagsluiting 

Zondag 3 mei 10.00 uur Prinses Julianakerk Ds. Dirk-Jan Thijs Kerkdienst

Zondag 3 mei 10.00 uur Oude Kerk Ds. Barend Weegink Kerkdienst

Zondag 10 mei 10.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Kerkdienst 

Zondag 10 mei 10.30 uur Oude Kerk Ds. C. van Andel Kerkdienst 

 

Contact

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of juist opzeggen? Stuur dan een mail naar: nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com. 

Het laatste nieuws en andere informatie over de wijkgemeente Nieuwe Badkapel- Zorgvlietkerk kunt u vinden op www.nieuwebadkapel.nl. 

Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen? Dat kan via info@nieuwebadkapel.nl 

 

Tot slot

Terwijl enerzijds veel gesloten blijft en momenteel niet kan, breekt anderzijds de lente onstuitbaar in al haar schoonheid door; in al haar geuren en kleuren, als opmaat naar de zo- mer. Het is alsof de hele natuur een lied van hoop zingt. Tegen die achtergrond willen wij u tot slot een lied meegeven van Alfred C. Bronswijk (het kan gezongen worden op de melodie van Psalm 89): 

Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron, waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde, getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven, als mens, die lied en licht en zomer door wil geven. 

U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit in kleuren duizendvoud, als aan een droom ontgroeid. U wordt geprezen door de wolken en de winden. Door vis en klein insect en witte akkerwinde. Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden. U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide. 

(Uit: A.C.Bronswijk, Rakelings nabij) 

Een goede week! 

Mede namens de kerkenraad, in verbondenheid, 

het moderamen van de kerkenraad: Martin Buis, Peter Griffioen, Hanneke Kuipers, ds. Charlotte van der Leest en Dirk Rog. 

Nieuwsbrief 6 Corona-virus