Themabijeenkomst: Levenseinde

Na de themabijeenkomst over ‘Het leven: voltooid of onvoltooid’ en het symposium over ‘Geloof, kerk en medische ethiek – in het bijzonder over het Levenseinde’, zal een derde gesprek rond het thema levenseinde plaatsvinden onder leiding van wijkpredikante ds. Charlotte van der Leest, pastoraal werker Mark van der Laan en geestelijk verzorger ds. Erwin de Fouw. Uitgangspunt van deze middag is het nadenken over de laatste fase in het leven.

In het dagblad Trouw verscheen onlangs een serie artikelen over de ‘derde levensfase’ die de ouderdom in toenemende mate kenmerkt. Omdat veel ouderen langer leven en daarbij gezonder en vitaler zijn, is er tussen het werkzame leven en de echte ouderdom een fase van soms wel twintig jaar ontstaan waarin er alle ruimte is om volop te genieten van het goede leven. Er worden termen bedacht om deze groep aan te duiden; men spreekt bijvoorbeeld over ‘Yeps’ (Young Eldery Persons) en ‘vitalo’s. De realiteit van het leven is echter dat er ooit een einde komt aan de vitaliteit en dat dat vaak onverwacht komt. Uit onderzoek blijkt dat deze nieuwe generatie ouderen onvoorbereid is op de levensfase waarin zij afhankelijk worden van zorg. Een grote meerderheid gaat ervan uit dat de overheid zich dan over hen ontfermt, terwijl de overheid benadrukt dat burgers bij een zorgvraag eerst een beroep moeten doen op hun eigen omgeving.

Het is van belang om goed voorbereid te zijn op de laatste levensfase; wat betekent het wanneer je hulpbehoevend wordt? Tijdens deze middag gaan wij daarover met elkaar in gesprek. Centraal staan de beelden van ouderdom. Welk beeld hebben wij zelf van de ouderdom? Ook verkennen we hoe ouderdom in de westerse samenleving in het algemeen getypeerd wordt; welk beeld van ouderdom is bijvoorbeeld in de media prominent aanwezig? Dat beeld vergelijken we met beelden van ouderdom die we in andere culturen tegenkomen. Ten slotte kijken we naar enkele Bijbelse beelden van ouderdom; wat hebben die ons te zeggen, als het gaat om het omgaan met de ouderdom? Zo zoeken wij die middag naar een manier van denken en spreken over de ouderdom die recht doet aan de waarde van het leven, ook wanneer je volledig van zorg afhankelijk bent.

Deze bijeenkomst staat op zichzelf: het is dus geen bezwaar wanneer u de eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp niet bijgewoond hebt.

Nog even de gegevens op een rijtje:

Datum en tijd: donderdag 28 november van 14.00-16.00 uur
Locatie: de Kapelzaal van de Nieuwe Badkapel
Opgave: u kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij ds. Charlotte van der Leest (dsvanderleest@gmail.com) en Mark van der Laan (laan801@gmail.com).

Agenda event

Themabijeenkomst: Levenseinde