Week van het gebed

‘Jouw hand, Mijn glimlach’
In 2017 staat de Week van Gebed (15 t/m 22 januari) volledig in het teken van verzoening en 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14). De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

In deze week worden verschillende activiteiten georganiseerd door diverse kerken op Scheveningen. Op zondag 15 januari start de week van het gebed op Scheveningen met een Oecumenische Viering in de H. Antonius Abt Kerk, Scheveningseweg 235. Deze dienst is een samenwerking tussen de Protestantse wijkgemeenten Bethelkerk en Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Rooms Katholieke Heilige Antonius Abt Geloofsgemeenschap. De dienst begint om 10:30 uur.

Muzikale medewerking zal worden verleend door het Kerkkoor Scheveningen o.l.v. Marcel van Duijvenvoorde en het orgel zal worden bespeeld door Patrick Hopper

Daarnaast zijn in deze week verschillende gebedsbijeenkomsten waar iedereen van harte welkom is. Deze bijeenkomsten staan de in de agenda op deze site.

Kijk ook op: www.weekvangebed.nl

Week van het gebed