Kerkdienst bijwonen

Tot onze vreugde kunnen wij u berichten dat vanaf Pinksterzondag de deuren van de Nieuwe Badkapel weer open gaan!

Vanaf die zondag kunnen weer maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) de kerkdiensten bijwonen. Ook is er weer kindernevendienst en crèche. De kerkenraad heeft hiertoe besloten nu het aantal door de overheid afgekondigde versoepelingen toeneemt en de druk op de zorg afneemt.

Bezoekers konden tot medio november 2020 de kerkdiensten bijwonen. Op eenzelfde verantwoorde wijze zal dit dus ook nu weer mogelijk zijn. Hiervoor zijn wel een aantal regels.
– om de kerkdienst te kunnen bezoeken of gebruik te maken van kindernevendienst of crèche, moet u zich vooraf aanmelden (zie voor informatie hier onder);
– bezoek aan de kerkdienst is alleen mogelijk wanneer u vrij bent van corona-gerelateerde klachten.
– bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd.
– bij het verplaatsen in het kerkgebouw wordt een mondkapje gedragen. Op de zitplaats is dit niet nodig.

Aanmelden
Aanmelden is alleen mogelijk voor de eerstvolgende kerkdienst. Dit kan van maandag 9.00 uur tot en met vrijdag 12.00 uur. Aanmelden kan online of telefonisch.

Online via bijgaande link aanmelden kerkdiensten

Telefoon via nummer 06-27244279
Spreek uw naam en telefoonnummer in en het aantal personen waarmee u naar de dienst wilt komen.

Wij houden ons aan het dringende advies vanuit de overheid en de koepelorganisaties van de kerken om met maximaal dertig bezoekers samen te komen in de kerk. U krijgt uiterlijk zaterdagmiddag te horen of u kunt komen. Als er geen plaats meer is, laten wij dat ook weten en krijgt u voorrang bij de volgende kerkdienst.
Het blijft mogelijk om de uitzendingen van de kerkdiensten ‘live’ te volgen of op een later moment terug te kijken.

We heten u graag weer welkom!
Mede namens de kerkenraad, in verbondenheid,
het moderamen van de kerkenraad: Martin Buis, Peter Griffioen, Hanneke Kuipers, Charlotte van der Leest en Dirk Rog.

Kerkdienst bijwonen