Nieuwsbrief 4 Coronavirus

 

Klik hier voor de LIVE uitzending

Liturgieën stille week en Pasen

Klik hier voor kerkdiensten TERUGKIJKEN

Klik hier voor Youtubekanaal Nieuwe Badkapel TERUGKIJKEN

Klik hier voor kerkomroep Nieuwe Badkapel TERUGLUISTEREN

 

4e Nieuwsbrief

Donderdag 9 april 2020

‘De Lofzang zal blijven klinken…’

Met de dienst op Palm- en Passiezondag, afgelopen zondag, is de Stille Week begonnen. Een week waarin wij in de kerk het lijden, sterven en de opstanding van Jezus gedenken. Vanaf vandaag beginnen de drie dagen van Pasen, waarin wij in één beweging hierbij stilstaan.

De drie diensten op deze dagen staan niet op zichzelf, maar vormen als het ware één geheel, één dienst, waarin een doorgaand verhaal wordt verteld. Om uiteindelijk – aan het eind van de Paaswake – te vieren en te jubelen: ‘de Heer is waarlijk opgestaan!’

Dat vieren en jubelen kunnen we dit jaar helaas niet gezamenlijk doen in de Nieuwe Badkapel. Dat is een groot en pijnlijk gemis. Toch kunnen en zullen we op andere manieren met elkaar verbonden zijn en de drie dagen van Pasen beleven en het feest van de Opstanding en nieuw leven – Pasen – vieren!

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de verschillende vieringen en activiteiten deze dagen en volgende week.

Wij hopen van harte dat u zich verbonden blijft voelen met onze gemeente, met elkaar, ondanks de beperkingen waar we ons aan moeten houden.

Mocht u graag contact of een gesprek willen hebben met iemand van de kerk? Schroom dan niet om te bellen of een bericht te sturen naar het telefoonnummer of e-mailadres dat staat vermeld onder het kopje ‘Omzien naar elkaar’.

 

Vieringen Bethelkerk, Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en Prinses Julianakerk

Vieringen Stille Week en Pasen

Donderdag 9 april – Witte Donderdag, 19.30 uur

Tijdens de Witte Donderdagviering in de Nieuwe Badkapel herdenken wij het laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Helaas kunnen wij dit jaar niet gezamenlijk met elkaar brood en wijn delen, maar we zullen aan de hand van Johannes 13, 1-15 stilstaan bij de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen en de voetwassing door Jezus.

Voorganger is ds. Charlotte van der Leest en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bert Mooiman en Gilles Michels.

 

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag, 19.30 uur

Tijdens deze viering op Goede Vrijdag zal ds. Gerco Lock vanuit de Bethelkerk een passievertelling verzorgen waarin de gebeurtenissen vanaf het laatste avondmaal tot de graflegging van Jezus verteld en deels verbeeld worden. Mattheüs 26 en 27 zijn hierbij het uitgangspunt. Muzikale medewerking is er van Marcel van Duyvenvoorde en Jacintha Swieb.

 

Zaterdag 11 april – Paaswake, 21.00 uur

In de Paasnacht – de Paaswake – kijken we vooruit naar het licht van de opstanding, waarvan de nieuwe Paaskaars het symbool is. In deze verstilde dienst in de Nieuwe Badkapel vieren we de overgang van duisternis naar licht, van dood naar leven. In de vroege kerk werd in deze nacht gedoopt. Ook daar zullen wij in deze dienst bij stilstaan. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Charlotte van der Leest en ds. Dirk-Jan Thijs. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bert Mooiman, Gilles Michels en Patrick Pranger.

 

Zondag 12 april – Paasmorgen, 10.00 uur

Op deze eerste zondag van Pasen vieren wij de opstanding van Jezus. Als teken van verbondenheid komt deze viering achtereenvolgens vanuit drie kerkgebouwen en worden wij voorgegaan door drie wijkpredikanten.

Zo begint de dienst in de Nieuwe Badkapel met ds. Charlotte van der Leest, waarna de dienst vervolgt in de Bethelkerk met ds. Gerco Lock en de dienst wordt afgesloten in de Prinses Julianakerk door ds. Dirk-Jan Thijs.

De Schriftlezing is Johannes 20, 1-18. In de verkondiging zal Rembrandts schilderij ‘Christus als de hovenier’, waarvan u hiernaast een afbeelding ziet, terugkomen.

Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door: Bert Mooiman, Gilles Michels, Patrick Pranger, Marcel van Duyvenvoorde en Louise de Zeeuw.

 

Overige vieringen

Zondag 12 april, 17.00 uur wordt er een digitale Dienst aan Zee uitgezonden, die is gemaakt door Gert Jan van den Ende en is samengesteld door Sander van Marion. In deze moeilijke tijden een moment van hoop en mooie muziek. Zie de links van Paasmorgen om mee te luisteren en/of te kijken.

Dinsdag 14 april – Kinder4ing, 18.00 uur

Op dinsdagavond is er een gezamenlijk kindermoment in beeld en geluid. In ongeveer 15 minuten komt een Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, creatieve uitdagingen en het item ‘De Mailbox’, waarin je jouw eigen post terug kan zien. Wil je alvast wat mailen? Dat kan via Kinder4ing.scheveningen@gmail.com.

Donderdag 16 april – Dagsluiting, 19.30 uur

Op donderdagavond is er een gezamenlijke dagsluiting in beeld en geluid vanuit de Nieuwe Badkapel door ds. Charlotte van der Leest.

Zie de ‘Agenda’ voor een overzicht van alle activiteiten.

Bij deze activiteiten zijn geen bezoekers aanwezig.

 

Kijken & Luisteren

Op afstand kunt u alle vieringen en dagsluitingen beluisteren of bekijken:

Beluisteren: via de kerkradio en via kerkomroep.nl.

Live kijken: alle activiteiten zijn live te bekijken via de link:

http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947

Terugkijken: alle activiteiten zijn terug te kijken via de link:

https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262

‘Kinder4ing’: YouTube-kanaal ‘Kinder4ing’ is te vinden via de link:

https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow

Wij maken u erop attent dat Kinder4ing met name geschikt is om met beeld mee te maken.

Dagsluiting 26 maart vanuit de Nieuwe Badkapel: Deze kunt u terugvinden op het YouTube-kanaal (https://www.youtube.com/watch?v=GIeZYbBJrVQ) van de Nieuwe Badkapel

 

Deze en overige informatie is ook te vinden op de websites van de wijkgemeenten:

Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl

Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl

Prinses Juliankerk: www.prinsesjulianakerk.nl

 

Vieringen Oude Kerk

Zaterdag 11 april – Uitzending Passie- en Paasconcert van de Martin Mans Formation

De Oude Kerk zal het Passie- en Paasconcert uitzenden dat de Martin Mans Formation in 2019 in de Oude Kerk hield. Medewerkende zijn: Martin Mans (dirigent), Mark Brandwijk (vleugel), Aarnoud de Groen (organist), Carina Bossenbroek (panfluit), het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor de Gouwe Stem en ds. C. van Velzen (meditatie).

Zie de ‘Agenda’ voor een overzicht van alle activiteiten.

Bij deze activiteiten zijn geen bezoekers aanwezig.

Kijken & Luisteren

De vieringen zijn te beluisteren via de kerkradio en via kerkomroep.nl.

Informatie over live kijken en terugkijken en overige informatie is te vinden op de website:

Oude kerk: www.oudekerkscheveningen.nl

 

Diensten van de PKN

In de Stille Week verzorgt de Protestantse Kerk in samenwerking met de EO online vespers: op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 19.30 – 20.00 uur. Deze zijn (terug te) kijken via www.eo.nl/samengeloven. Aan de vespers werken o.a. The Psalm Project en counter-tenor Sytse Buwalda mee.

Eerste Paasdag verzorgt ds. René de Reuver een meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze wordt op zondag 12 april door de EO uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. Bij deze viering en die van de Stille Week wordt materiaal gemaakt om thuis te vieren. Kijk daarvoor op: https://petrus.protestantsekerk.nl/.

 

Collecte

Ook al blijven de collectezakken stilliggen, het collecteren gaat wel door.

Via https://kerkopscheveningen.nl/collecte/ kunt u uw gaven overmaken. Of gebruik de Kerkgeld App. Download de app op uw telefoon of tablet en registreer eenmalig.

U kunt uw gaven onder vermelding van het betreffende doel ook overmaken op: NL36 RABO 037 372 86 70, ten name van de Protestantse Gemeente Scheveningen.

 

Omzien naar elkaar

In deze tijd willen wij vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk er voor u zijn. Mocht u hulp nodig hebben met bijvoorbeeld het boodschappen doen, het halen van medicijnen, het koken van een maaltijd, of mocht u behoefte hebben aan dagelijks contact (denk aan een telefooncirkel) of een pastoraal gesprek, dan horen wij dat graag.

Laat ons weten waar u behoefte aan heeft via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. We zullen u dan helpen, te woord staan of in contact brengen met dienstverleners in de buurt. Mocht u iemand anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook graag!

 

Pastorale bezoeken

Nu bezoekwerk niet kan plaatsvinden, willen we telefonisch contact met u houden. Uiteraard blijft pastoraat in crisissituaties gewoon beschikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan via bovenstaand contactnummer of per e-mail: dsvanderleest@gmail.com en laan801@gmail.com.

 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect

Op Goede Vrijdag, 10 april, gaat ds. Jan Maasland voor in de digitale weeksluiting van Cardia en Respect. Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. Dit alles is te volgen via de kerkradio, via het kanaal van de Bethelkerk.

 

Van het orgelfront

Ook in de afgelopen week hebben de orgelbouwers van Fa. Slooff in de kerk gewerkt. Zoals ik vorige week al aankondigde is de Contrabas 16’ van het pedaal geplaatst tegen de nieuwe achterwand. Deze pijpen zijn allemaal van hout, en het is mooi om te zien hoe ze een piramide vormen die in kleur afsteekt tegen het vurenhout van de achterwand. Tevens is op de balkenconstructie van de tweede verdieping een lade geplaatst waar het kleinere pijpwerk van het pedaal zijn plek zal vinden (van onderaf gezien lijkt het een beetje op een loopplank).

In het bijgaande korte filmpje zijn deze zaken te zien: https://youtu.be/uYFXQicNYZA

Bert Mooiman

 

Agenda

 

Vieringen vanuit de Nieuwe Badkapel, Bethelkerk en Prinses Julianakerk

 

Donderdag 9 april 19.30 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Witte Donderdag
Vrijdag 10 april 19.30 uur Bethelkerk Ds. Gerco Lock Goede Vrijdag
Zaterdag 11 april 21.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest & ds. Dirk-Jan Thijs Paaswake
Zondag 12 april 10.00 uur Nieuwe Badkapel, Bethelkerk & Prinses Julianakerk* Ds. Charlotte van der Leest, ds. Gerco Lock & ds. Dirk-Jan Thijs Paasmorgen
Zondag 12 april 17.00 uur Bethelkerk   Dienst aan Zee
Dinsdag

 

14 april 18.00 uur Prinses Julianakerk Leiding kindernevendienst Kinder4ing
Donderdag

 

16 april 21.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Dagsluiting
Zondag 19 april 10.00 uur Bethelkerk Ds. Erwin de Fouw Kerkdienst

* Kerkradio afstemmen op de Bethelkerk

 

 

Vieringen vanuit de Oude Kerk

 

Vrijdag 10 april 19.30 uur Oude Kerk Ds. Barend Weegink Goede Vrijdag
Zaterdag 11 april 19.00 uur Oude Kerk Martin Mans Formation Passie- en Paasconcert uit 2019
Zondag 12 april 10.30 uur Oude Kerk Ds. Barend Weegink Paasmorgen
Zondag 19 april 10.30 uur Oude Kerk Ds. Jaap Quist Kerkdienst

 

Contact

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of juist opzeggen,

stuurt u dan een mail naar: nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com.

 

Het laatste nieuws en andere informatie over de wijkgemeente

Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk kunt u vinden op www.nieuwebadkapel.nl.

 

Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen? Dat kan via info@nieuwebadkapel.nl


Tot slot

Wij sluiten af met een lied van opstanding en nieuw leven, een lied van hoop.

Gezegende Paasdagen gewenst!

 

Groen ontluikt de aarde

Onder steen bedolven

lijkt de liefde Gods.

Rest haar niets dan rusten

in de harde rots?

Diep in het graf

is Hij de weg gegaan

van het zaad dat stervend

nieuw ontkiemt tot graan.

Zaad van God, verloren

in de harde steen

en ons hart, in doornen

vruchteloos alleen –

heen is de nacht,

de derde dag breekt aan.

Liefde staat te wuiven

als het groene graan.

 

Tekst: John MacLeod Campbell Crum,

‘Now the green blade rises’, vertaling Sytze de Vries;

melodie: Frankrijk 15e eeuw;

Uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, Lied 625

 

Mede namens de kerkenraad, in verbondenheid,

Charlotte van der Leest (predikant) en Martin Buis (voorzitter kerkenraad a.i.).

 

 

 

 

Nieuwsbrief 4 Coronavirus