Nieuwsbrief 3 Coronavirus

Klik hier voor de LIVE uitzending

Liturgie zondag 5 april Palmzondag

Klik hier voor kerkdiensten zondag 5 april en eerder  TERUGKIJKEN

Klik hier voor Youtubekanaal Nieuwe Badkapel met dagsluiting 26 maart TERUGKIJKEN

Klik hier voor kerkomroep Nieuwe Badkapel TERUGLUISTEREN

 

 

Nieuwsbrief 3

Zaterdag 4 april 2020 

‘De Lofzang zal blijven klinken…’ 

Deze week konden we vernemen dat de huidige corona-maatregelen tot minimaal eind april worden verlengd. Dat bericht kwam niet geheel onverwacht. De situatie rondom het corona-virus is namelijk nog steeds zorgelijk en onzeker. Deze verlenging heeft voor velen van ons vergaande gevolgen. Een langere periode van isolement, onzekerheid over werk en inkomen, kinderen die niet naar school kunnen, ouders en gezinnen in complexe situaties, de zorg die onder zware druk staat en uiteraard de onzekerheid over onze gezondheid en die van onze naasten. Het blijft in deze situatie van groot belang dat we naar elkaar blijven om- zien, want zeker nu zijn niet ieders zorgen even goed zichtbaar en merkbaar. Het verlengen van de noodzakelijke maatregelen heeft ook voor de kerken gevolgen. Waar velen het al dachten, zullen we het aankomende Paasfeest niet kunnen vieren op de manier zoals we al zo lang gewend zijn. Het Paasfeest – feest van het nieuwe leven, waarop wij de opstanding van Christus gedenken en erbij stilstaan dat de dood niet het laatste woord heeft. 

Komende zondag is het Palmpasen. Wij gedenken hoe Jezus feestelijk werd ingehaald in Jeruzalem. Hoe confronterend is het, dat we nu niet – net als de mensen toen – onze huizen uit kunnen komen om samen op weg te gaan naar dat Paasfeest. Maar, al is de weg naar Pasen dit jaar moeizaam en anders dan we gewend zijn, toch zal men komende week overal ter wereld alternatieve wegen weten te vinden om alsnog met elkaar de Stille Week en Pasen te vieren. Ook vanuit onze kerken zullen er dan ook de komende week elke dag één of meerdere vieringen worden uitgezonden. Te beginnen met een Palm- en Passieviering komende zondag. Dit alles vanuit het geloof dat we op weg zijn naar het feest van het Licht! Crisis of geen crisis, het wordt Pasen! 

Hierbij treft u informatie aan over de activiteiten in de komende week. De vier wijkgemeentes van de Protestantse Kerk Scheveningen, de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Prinses Julianakerk, de Bethelkerk en de Oude Kerk trekken hierin samen op. Een aantal activiteiten wordt ook gezamenlijk georganiseerd. Een agenda vindt u aan het eind van de nieuwsbrief. 

 

Kerkdiensten

De Prinses Julianakerk, de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Bethelkerk zenden gezamenlijk kerkdiensten uit in beeld en geluid. Predikanten en kerkgebouwen rouleren. Voor meer informatie zie de ‘Agenda’. De Oude Kerk zal wekelijks haar zondagse vieringen uitzenden in beeld en geluid. Aanvang 10.30 uur. Voorganger is ds. Barend Weegink. 

Bij deze vieringen kunnen geen bezoekers aanwezig zijn, maar alleen voorganger(s), ouderling, diaken, musici en technici. De vieringen zijn live te volgen of later terug te zien en te luisteren. Voor informatie en links zie onder ‘Kijken & Luisteren’. 

Mocht u niet in het bezit zijn van digitale middelen, dan verwijzen wij naar de uitzendingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie. Zondag om 9.20 uur zendt de EO op NPO2 een meditatie uit door ds. René de Reuver. De PKN zendt in de stille week op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag ook vieringen uit. Deze zijn echter alleen online. Voor informatie zie de website www.protestantsekerk.nl. 

 

Dagsluiting

De Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Bethelkerk en de Prinses Julianakerk zenden op donderdagavond om 21.00 uur een gezamenlijke dagsluiting uit in beeld en geluid. In de Stille Week is dit eenmalig op woensdag. Ook hier zullen de kerkgebouwen en predikanten elke week rouleren. Bij de dagsluitingen zijn geen bezoekers aanwezig. 

De dagsluitingen zijn live te volgen of later terug te zien en te luisteren. Voor informatie en links, zie onder ‘Kijken & Luisteren’. 

 

Kinder4ing

De Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk zenden op dinsdagavond om 18.00 uur een gezamenlijk kindermoment uit in beeld en geluid. Elke week vanuit een ander gebouw en met steeds andere gezichten uit deze wijkgemeentes. In ongeveer 15 minuten komt een Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, creatieve uitdagingen en het item ‘De Mailbox’, waarin je jouw eigen post terug kan zien. Wil je alvast wat mailen? Dat kan via kinder4ing.scheveningen@gmail.com. 

De kinder4ingen zijn live te volgen of later terug te zien en te luisteren. Voor informatie en links, zie onder ‘Kijken & Luisteren’. 

 

Bij de Vespers en diensten in de Stille Week t/m Pasen vanuit de Bethelkerk, Nieuwe Badkapel en Prinses Julianakerk 

Zondag 5 april – Palm- en Passiezondag, 10.00 uur Komende zondag vieren wij Palm- en Passiezondag. De dienst begint met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarna de dienst al snel van kleur zal wisselen: het rood van de feestelijke intocht wordt vervangen door het paars van de passie. Dat zien we in de dienst terug als het rode antependium – het rode kleed over de liturgische tafel – vervangen wordt door het paarse antependium. Vervolgens zal het passieverhaal uit Mattheüs 26 en 27 gelezen worden. De lezingen worden afgewisseld met (eerder opgenomen) koralen uit de Matthäus-Passion van J.S. Bach. Voorganger in deze dienst is ds. Charlotte van der Leest. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bert Mooiman en Patrick Pranger. 

Maandag 6 april – Vesper, 19.30 uur In een vesper, avondgebed, staan drie onderdelen centraal: gebeden, lezingen en liederen. Vanavond horen we Psalm 111, de Evangelielezing is Marcus 14, 1-31. Voorganger is Anneke van Mansum-Hoogenboezem, lector Ria ter Horst. De organist is Arie Kraaijeveld. 

Dinsdag 7 april – Vesper, 19.30 uur Deze avond horen we Psalm 113, we vervolgen de Evangelielezing met Marcus 14, 32-72. Voorganger is Ineke van Dam, lector Riny Pronk-Verbaan. Organist is Arie Kraaijeveld. 

De drie dagen van Pasen Met de dienst op Palm- en Passiezondag is de Stille Week begonnen. Een week waarin wij in de kerk het lijden, sterven en de opstanding van Jezus gedenken. Vanaf donderdag 9 april beginnen de drie dagen van Pasen, waarin wij in één beweging hierbij stilstaan. De drie dien- sten op deze dagen staan niet op zichzelf, maar vormen als het ware één geheel, één dienst, waarin een doorgaand verhaal wordt verteld. 

Donderdag 8 april – Witte Donderdag, 19.30 uur Tijdens de Witte Donderdagviering in de Nieuwe Badkapel herdenken wij het laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Helaas kunnen wij dit jaar niet gezamenlijk met elkaar brood en wijn delen, maar we zullen aan de hand van Johannes 13, 1-15 stilstaan bij de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen en de voetwassing door Jezus. Voorganger is ds. Charlotte van der Leest en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bert Mooiman en Gilles Michels. 

Vrijdag 9 april – Goede Vrijdag, 19.30 uur Tijdens deze viering op Goede Vrijdag zal ds. Gerco Lock vanuit de Bethelkerk een passiever- telling verzorgen waarin de gebeurtenissen vanaf het laatste avondmaal tot de graflegging van Jezus verteld en deels verbeeld worden. Mattheüs 26 en 27 zijn hierbij het uitgangspunt. Muzikale medewerking is er van Marcel van Duyvenvoorde en Jacintha Swieb. 

Zaterdag 10 april – Paaswake, 21.00 uur In de Paasnacht – de Paaswake – kijken we vooruit naar het licht van de opstanding, waar- van de nieuwe Paaskaars het symbool is. In deze verstilde dienst in de Nieuwe Badkapel vie- ren we de overgang van duisternis naar licht, van dood naar leven. In de vroege kerk werd in deze nacht gedoopt. Ook daar zullen wij in de- ze dienst bij stilstaan. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Charlotte van der Leest en ds. Dirk-Jan Thijs. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bert Mooiman en Gilles Michels. 

Zondag 12 april – Paasmorgen, 10.00 uur Op deze eerste zondag van Pasen vieren wij de opstanding van Jezus. Deze dienst begint in de Nieuwe Badkapel met ds. Charlotte van der Leest als voorganger, waarna de dienst ver- volgt in de Bethelkerk met ds. Gerco Lock als voorganger en de dienst wordt afgesloten in de Prinses Julianakerk door ds. Dirk-Jan Thijs. De Schriftlezing is Johannes 20, 1-18. In de ver- kondiging zal Rembrandts schilderij ‘Christus als de hovenier’, waarvan u hiernaast een af- beelding ziet, terugkomen. 

Uitzending Passie- en Paasconcert van de Martin Mans Formation vanuit de Oude Kerk Op zaterdagavond 11 april zal de Oude Kerk om 19.00 uur het Passie- en Paasconcert uitzen- den dat de Martin Mans Formation in 2019 in de Oude Kerk hield. Medewerkenden zijn: Martin Mans (dirigent), Mark Brandwijk (vleugel), Aarnoud de Groen (organist), Carina Bossenbroek (panfluit), het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor de Gouwe Stem en ds. C. van Velzen (meditatie). Voor informatie, zie onder ‘Kijken & Luisteren’. 

Kijken & Luisteren – Bethelkerk, Nieuwe Badkapel en Prinses Julianakerk De vieringen en dagsluitingen zijn op kerkomroep.nl te vinden via de volgende links: Bethelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11271 Nieuwe Badkapel: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11272 Prinses Julianakerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11269 Kijkt u hierbij goed via welke kerk de dienst wordt uitgezonden! 

Live kijken en luisteren Kerkdiensten, dagsluitingen en kinder4ingen zijn live te beluisteren via de kerkradio en te zien via de link: http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947 

Terugkijken Kerkdiensten, dagsluitingen en kinder4ingen zijn later terug te zien via onderstaande link: https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262 

De dagsluitingen zijn ook later te bekijken via het YouTube-kanaal van de wijkgemeente. 

Het YouTube-kanaal ‘Kinder4ing’ is te vinden via https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow 

Meer informatie De links voor alle kerkdiensten, dagsluitingen en kinder4ingen zijn te vinden op de internet- pagina’s van de wijkgemeenten. Hier is ook overige actuele informatie te vinden. Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl Prinses Julianakerk: www.prinsesjulianakerk.nl 

Kijken & Luisteren – Oude Kerk De vieringen zijn op kerkomroep.nl te vinden via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11270 

De links voor de vieringen zijn te vinden op de internetpagina van de wijkgemeente. Hier is ook overige actuele informatie te vinden. Zie daarvoor: www.oudekerkscheveningen.nl 

 

Collecte

Ook al blijven de collectezakken stilliggen, gaat het collecteren wel door. U kunt uw gaven onder vermelding van het betreffende doel overmaken op: NL36 RABO 037 372 86 70, ten name van de Protestantse Gemeente Scheveningen. Op https://kerkopscheveningen.nl/collecte/ kunt u ook terecht om uw gaven over te maken. Of gebruik de Kerkgeld App. Download de app op uw telefoon of tablet en registreer eenmalig. 

 

Omzien naar elkaar: Wat kunnen wij voor u doen?

In deze tijd willen wij vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk er voor u zijn. Mocht u hulp nodig hebben (bijv. bij het boodschappen doen, het halen van medicijnen of het koken van een maaltijd), of mocht u behoefte hebben aan dagelijks contact (denk aan een telefooncirkel) of een pastoraal gesprek, dan horen wij dat graag. 

Afgelopen week hebben wij al meerdere mensen kunnen helpen. Ook in de komende weken helpen wij u graag. Wilt u eenmalig of structureel geholpen worden? Laat ons weten waar u behoefte aan heeft via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. We zullen u dan helpen, te woord staan of in contact brengen met dienstverleners in de buurt. Mocht u iemand anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook graag! 

 

Oproep!

Wil je ook graag een handje helpen? Kun je een keer extra boodschappen doen of iemands hond uitlaten? Of wil je meehelpen met het bellen van mensen die even een gesprekje wil- len hebben? Laat het ons weten via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. Samen kun- nen we elkaar tot hulp zijn. Alvast bedankt! 

 

Pastorale bezoeken

Vanwege het vermijden van fysiek contact kan momenteel geen standaard bezoekwerk worden verricht. In plaats daarvan wordt telefonisch contact gezocht. Uiteraard blijft pasto- raat in crisissituaties wel beschikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan via bovenstaand contactnummer of per e-mail: dsvanderleest@gmail.com en laan801@gmail.com. 

 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect

Op vrijdag worden vanuit Cardia en Respect, voor hun cliënten en verdere belangstellenden, ‘digitale weeksluitingen’ georganiseerd. Op Goede Vrijdag, 10 april, gaat ds. Jan Maasland voor. Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. Dit alles is te volgen via de kerkradio, via het kanaal van de Bethelkerk. 

 

Dagsluiting 26 maart vanuit de Nieuwe Badkapel

Mocht u de dagsluiting van ds. Charlotte van der Leest vanuit de Nieuwe Badkapel van don- derdag 26 maart willen terugluisteren of -kijken, dan kunt u deze terugvinden op https://www.youtube.com/watch?v=GIeZYbBJrVQ of https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11272

 

Koning leeft mee met Protestantse Kerk en haar gemeenten

Afgelopen donderdag heeft Koning Willem-Alexander gebeld met de scriba van de Protes- tantse Kerk, ds. René de Reuver. De Koning sprak zijn medeleven uit met de Protestantse Kerk in deze tijd. De Koning sprak met de scriba over het naderende Paasfeest in deze bij- zondere tijd. Juist in de Stille Week en op het Paasfeest doet het pijn niet bij elkaar te kun- nen komen. De Koning sprak waarderend over de zware taak van predikanten, kerkelijk wer- kers en geestelijke verzorgers die onder zeer moeilijke omstandigheden pastoraat verlenen. 

Ook is hij onder de indruk van velen die in deze bizarre tijd op creatieve wijze vormgeven aan het kerk-zijn. Tevens sprak hij grote waardering uit over de wijze waarop de kerk gehoor geeft aan de richtlijnen vanuit de overheid. De Koning wenste ons veel sterkte, gezondheid en hoop op wederopstanding toe. Pasen is het feest van de wederopstanding. In deze crisis- tijd krijgt geloof in de wederopstanding extra lading! Ds. René de Reuver: “Ik waardeer het bijzonder dat de Koning op deze manier meeleeft met de kerk, landelijk en lokaal, en ons allen een hart onder de riem steekt. De Koning ziet en waardeert de grote creativiteit en geestdrift waarmee velen zich inzetten om ook in deze tijd het Evangelie te delen en mensen nabij te zijn. Het meeleven van de Koning is een grote sti- mulans om juist in deze crisistijd, vanuit het licht van Pasen, elkaar in geloof, hoop en liefde nabij te zijn.” 

 

Van het orgelfront

In deze bijzondere tijden verloopt het onderlinge contact in veel gevallen via het computer- scherm. Vaak is dat verre van ideaal, maar dit medium biedt ook mogelijkheden die normaal weinig benut worden. Zo ben ik in de afgelopen jaren vaak benaderd door gemeenteleden die graag meer zouden willen weten over de muziek zoals die in de litur- gie van de Badkapel een rol speelt. 

Ik heb nu een aantal eenvoudige videoclips opgenomen waarin ik allerlei onderwerpen uit de muziek bespreek, natuurlijk ondersteund met klank. De filmpjes zijn opgeno- men in de Badkapel, en ook speci- fiek gericht op u als gemeente. Van- af Pasen zullen er in deze nieuws- brief steeds een of meerdere be- schikbaar worden gemaakt. Als voorproefje kunt u nu alvast kijken naar een rondleiding door het orgel in restauratie door te klikken op onderstaande link (of deze te kopiëren en vervolgens te plakken in uw browser): https://youtu.be/BqZ9c35UEEY  Zo blijft u toch op de hoogte! 

Met hartelijke groet, Bert Mooiman 

 

Communicatie en contact Deze nieuwsbrief wordt wekelijks verspreid. Het kan zijn dat u deze uitgave niet direct van ons heeft ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, stuurt u dan een mail naar nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com Het laatste nieuws en andere informatie over de wijkgemeente Nieuwe Badkapel- Zorgvlietkerk kunt u vinden op www.nieuwebadkapel.nl Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen? Dat kan via info@nieuwebadkapel.nl

 

Tot slot Met deze initiatieven willen wij in deze ontwrichtende en onzekere tijden met elkaar in ver- binding blijven en elkaar tot steun zijn. Tegen de achtergrond van de Stille Week en Pasen willen we graag afsluiten met onderstaande geloofsbelijdenis: ‘Een credo in de nacht’. 

Credo in de nacht (Joke Verweerd) 

Ik geloof dat alles wat beschadigd en stuk is heel wordt in zijn handen. 

Ik geloof dat alles wat mislukt en misbruikt is zuiver en mooi wordt onder zijn blik. 

Ik geloof dat alles wat onecht en vervalst is oprecht en helder wordt in zijn aanwezigheid. 

Ik geloof dat alles wat onthecht en vervreemd is een veilig thuis vindt bij Hem. 

Ik geloof dat alles wat verloren of teloorgegaan is door Hem wordt gevonden. 

Ik geloof dat eenieder die ziek en moe is bij Hem volstroomt met nieuwe levenskracht. 

Ik geloof dat eenieder die droevig en teneergeslagen is met Hem zal lachen en stralen. 

Ik geloof dat Hij mijn grootste vijand verslagen heeft en doet wat Hij beloofd heeft. 

Ik geloof dat Hij mij kent en ziet mij hoort als ik roep. 

Ik geloof dat Hij er is. Dat is mijn houvast. 

Mede namens de kerkenraad, in verbondenheid,

Charlotte van der Leest (predikant) en Martin Buis (voorzitter kerkenraad a.i.)

 

Zondag 5 april 10.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Palm- en passiezondag
Maandag 6 april 19.30 uur Bethelkerk Mw. Anneke van Mansum Vesper
Dinsdag

 

7 april 18.00 uur Bethelkerk Leiding kindernevendienst Kinder4ing
Dinsdag 7 april 19.30 uur Bethelkerk Mw. Anneke van Mansum Vesper
Woensdag 8 april 21.00 uur Prinses Julianakerk Ds. Dirk-Jan Thijs Dagsluiting
Donderdag 9 april 19.30 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Witte Donderdag
Vrijdag 10 april 19.30 uur Bethelkerk Ds. Gerco Lock Goede Vrijdag
Zaterdag 11 april 21.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Dirk-Jan Thijs & ds. Charlotte van der Leest Paaswake
Zondag 12 april 10.00 uur Bethelkerk Ds. Dirk-Jan Thijs, ds. Charlotte van der Leest & ds. Gerco Lock Paasmorgen
Dinsdag

 

14 april 18.00 uur Prinses Julianakerk Leiding kindernevendienst Kinder4ing
Donderdag

 

16 april 21.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Dagsluiting
Zondag 19 april 10.00 uur Bethelkerk Ds. Erwin de Fouw Kerkdienst

 

 

 

Nieuwsbrief 3 Coronavirus