Nieuwsbrief 2 Coronavirus

Klik hier voor de LIVE uitzending

Liturgie zondag 5 april Palmzondag

Klik hier voor kerkdiensten zondag 22 en 29 maart  TERUGKIJKEN

Klik hier voor Youtubekanaal Nieuwe Badkapel met dagsluiting 26 maart TERUGKIJKEN

Klik hier voor kerkomroep Nieuwe Badkapel TERUGLUISTEREN

 

Zaterdag 28 maart 2020

‘De Lofzang zal blijven klinken…’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen die genomen worden, raken velen van ons persoonlijk. De komende tijd zal ook nog veel van ons allen vragen. Als kerken zullen wij nog lang onze deuren gesloten moeten houden, omdat het vanwege de verspreiding van het virus niet verantwoord is om mensen samen te brengen. Het raakt ons diep dat in tijden waarin wij elkaar juist zouden willen opzoeken, we niet gezamenlijk kunnen vieren en voor andere activiteiten kunnen samenkomen. Des te meer reden om door te gaan op de ingezette wegen om de kerkdiensten en andere activiteiten op een alternatieve manier bij de mensen thuis te brengen en met elkaar in contact te blijven.

Hieronder treft u informatie aan van een aantal activiteiten, waaronder kerkdiensten. De vier wijkgemeentes van de Protestantse Kerk Scheveningen trekken hierin samen op. De Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk organiseren ook gezamenlijk een aantal activiteiten. In deze tijden van crisis willen we elkaar zo ondersteunen en het mogelijk maken om zo lang het nodig is deze activiteiten en hulp te kunnen aanbieden.

 

Activiteiten

Kerkdiensten

De Prinses Julianakerk, de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Bethelkerk zenden gezamenlijk kerkdiensten uit in beeld en geluid. Wekelijks zullen predikanten en kerkgebouwen rouleren. In de Stille Week is er elke avond een uitzending met op woensdag 8 april een dagsluiting.

Op Paasmorgen, zondag 12 april, verzorgen de drie voorgangers elk een deel van de Paasviering: ds. Dirk-Jan Thijs vanuit de Prinses Julianakerk, ds. Charlotte van der Leest vanuit de Nieuwe Badkapel en ds. Gerco Lock vanuit de Bethelkerk. Deze dienst is te beluisteren via de kerkradio vanuit de Bethelkerk.

Op zondag 19 april gaat ds. Erwin de Fouw voor. Ds. De Fouw is als predikant met een bijzondere opdracht verbonden aan de Protestantse Gemeente Scheveningen. Hij is als geestelijke verzorger werkzaam in de Eshoeve en de Residentie.

Aan het eind van deze nieuwsbrief is een overzicht van alle vieringen opgenomen.

De vieringen worden live uitgezonden via de kerkradio. De vieringen zijn ook live te zien of op een later moment terug te kijken. Voor informatie en links zie verder op in deze nieuwsbrief onder ‘Kijken & Luisteren’. Bij de vieringen kunnen geen bezoekers aanwezig zijn, maar alleen voorganger(s), ouderling, diaken, musici en technici.

De Oude Kerk zal wekelijks haar zondagse vieringen uitzenden in beeld en geluid.

Aanvang 10.30 uur. Voorganger is ds. Barend Weegink.

 

Zondagmorgen om 9.20 uur zendt de EO op NPO 2 een meditatie uit door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse kerk in Nederland (PKN).

 

Dagsluiting

Omdat nu veel kringen, leerhuizen en andere bijeenkomsten wegvallen, zenden de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Bethelkerk en de Prinses Julianakerk een gezamenlijke dagsluiting uit in beeld en geluid. Ook hier zullen de kerkgebouwen en predikanten elke week rouleren. De dagsluitingen zijn op donderdag. In de Stille Week is dit eenmalig op woensdag. Bij de dagsluitingen zijn geen bezoekers aanwezig.

De dagsluitingen worden om 21.00 uur live uitgezonden op de kerkradio. De dagsluitingen zijn ook live te zien of later terug te kijken. Meer informatie zie hieronder in de nieuwsbrief bij ‘Kijken & Luisteren’.

Mocht u de dagsluiting van ds. Charlotte van der Leest vanuit de Nieuwe Badkapel van afgelopen donderdag 26 maart willen terugluisteren of -kijken, dan kunt u deze vinden op het YouTube-kanaal (https://www.youtube.com/watch?v=GIeZYbBJrVQ) van de Nieuwe Badkapel of via kerkomroep.nl (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11272).

 

Kinder4ing

De Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk zenden op dinsdagavond een kindermoment uit in beeld en geluid. Dit zal ook elke week vanuit een ander gebouw zijn en met steeds andere gezichten uit deze wijkgemeentes.

In ongeveer 20 minuten komt een Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, creatieve uitdagingen en het item ‘De Mailbox’, waarin je jouw eigen post terug kan zien. Wil je alvast wat mailen? Dat kan via kinder4ing.scheveningen@gmail.com.

De kinder4ingen zijn om 18.00 uur live te zien en later terug te kijken. Voor informatie en links zie onder ‘Kijken & Luisteren’. De kinder4ingen worden ook live uitgezonden op kerkradio. Wij maken u erop attent dat de Kinder4ing met name geschikt is om met beeld mee te maken.

Eerdere uitzendingen zijn terug te zien op het youtube-kanaal van de ‘Kinder4ing’.

 

Kijken & Luisteren

Live kijken en luisteren. Kerkdiensten, dagsluitingen en kinder4ingen vanuit de Prinses Julianakerk, Bethelkerk en Nieuwe Badkapel zijn live te beluisteren via de kerkradio en live te zien via deze link: http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947.

Terugkijken. Kerkdiensten, dagsluitingen en kinder4ingen vanuit de Prinses Julianakerk, Bethelkerk en Nieuwe Badkapel zijn later terug te zien via onderstaande link:

https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262.

 Meer informatie. De links voor alle kerkdiensten, dagsluitingen en kinder4ingen vanuit de Prinses Julianakerk, Bethelkerk en Nieuwe Badkapel zijn te vinden op de internetpagina’s van de wijkgemeenten. Hier is ook overige actuele informatie te vinden.

 

Prinses Juliankerk: www.prinsesjulianakerk.nl

Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl

Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl

Het YouTube-kanaal ‘Kinder4ing’ is te vinden via https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow.

 

Oude Kerk. De uitzendingen vanuit de Oude Kerk zijn live te beluisteren via de kerkradio en zijn live te zien op kerkomroep.nl via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11270.

Meer informatie en de links voor de vieringen zijn te vinden op de internetpagina van de Oude Kerk: www.oudekerkscheveningen.nl.

 

Omzien naar elkaar

Wat kunnen wij voor u doen?

In deze tijd willen wij vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk er voor u zijn. Mocht u hulp nodig hebben (bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, het halen van medicijnen of het koken van een maaltijd), of mocht u behoefte hebben aan dagelijks contact of een pastoraal gesprek, dan horen wij dat graag.

Afgelopen week hebben wij al meerdere mensen kunnen helpen. Ook in de komende weken helpen wij u graag. Wilt u eenmalig of structureel geholpen worden? Laat ons weten waar u behoefte aan heeft via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. We zullen u dan helpen, te woord staan of in contact brengen met dienstverleners in de buurt. Mocht u iemand anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook graag!

 

Oproep!

Wil je ook graag een handje helpen? Kun je een keer extra boodschappen doen of iemands hond uitlaten? Of wil je meehelpen met het bellen van mensen die even een gesprekje willen hebben? Laat het ons weten via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. Samen kunnen we elkaar tot hulp zijn. Alvast bedankt!

 

Pastorale bezoeken

Vanwege het vermijden van fysiek contact kan momenteel geen standaard bezoekwerk worden verricht. In plaats daarvan wordt telefonisch contact gezocht.

Uiteraard blijft pastoraat in crisissituaties beschikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan via bovenstaand contactnummer of per e-mail: dsvanderleest@gmail.com en laan801@gmail.com.

 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect

Elke vrijdag worden vanuit Cardia en Respect voor hun cliënten en verdere belangstellenden, ‘digitale weeksluitingen’ georganiseerd. Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. Dit alles is te volgen middels de kerkradio via het kanaal van de Bethelkerk.

 

Vorderingen orgelrestauratie

Velen vroegen afgelopen tijd hoe het nu staat met de orgelrestauratie. Gaat deze nog steeds door of is de restauratie ook tijdelijk stopgezet? Bert Mooiman praat ons bij:

 Gelukkig zijn er ook dingen die ondanks de Coronacrisis gewoon kunnen doorgaan. Zo hebben de orgelmakers Jacques Helling en Nelis Mourik de afgelopen tijd niet stilgezeten! Weliswaar hebben ook zij soms te maken met vertraagde leveringen van onderdelen uit het buitenland, maar er is genoeg werk dat intussen gedaan kan worden.

In de afgelopen maand is het raamwerk van de orgelkas naar achteren uitgebreid en is de achterwand van het orgel ruim een meter dichter bij het grote raam komen te staan. Daarmee heeft de orgelkas weer precies de afmetingen die hij in 1926 had. Alle niet-originele hardboard-beplating is van het oude raamwerk verwijderd, alleen op de achterwand is zij nog aanwezig. Daaroverheen is aan de binnenzijde betimmering aangebracht en aan de buitenkant komen nog kraaldelen. Voor deze oplossing is gekozen om een maximale warmte-isolatie te krijgen: de avondzon staat namelijk op dit raam, waardoor temperatuurverschillen in het orgel kunnen ontstaan.

Op de foto’s van de uitbreiding van het raamwerk is goed te zien hoe mooi het restauratiewerk wordt uitgevoerd: de verbinding tussen de nieuwe houten balken is identiek aan het origineel. Tussen de staande en liggende balken komen houten panelen, ook weer precies zoals dat oorspronkelijk was.

Wie afgelopen week de kerk binnenkwam wachtte een verrassing: over de kerkbanken lagen de enorme houten pijpen van de Contrabas 16’, het laagste pedaalregister. Dit is historisch pijpwerk uit de bouwtijd van het orgel dat het fundament van de klank zal vormen. De in het orgel aanwezige Prestant 16’ (niet-origineel pijpwerk) zal worden gebruikt voor de Quint 10 2/3’. Vanwege de afmetingen van deze pijpen (de langste is 16 voet, dus bijna 5 meter lang) worden zij al zo snel mogelijk in het orgel geplaatst: als het orgel leeg is gaat dat het gemakkelijkste. De Contrabas komt tegen de achterwand te staan, op een eigen eikenhouten lade die al in de werkplaats in Gouderak is gebouwd: een mooi stuk vakmanschap.

Een laatste zichtbare recente ontwikkeling is het raamwerk voor de tweede verdieping dat in het orgel is opgebouwd. Ons orgel heeft twee verdiepingen: op de eerste ligt de hoofdwerklade, en op de tweede komen positief en récit. (‘Récit’ is een ook in Nederland gebruikelijke Franse term voor het derde klavier; tot nu toe heette dit in ons orgel ‘zwelwerk’, maar omdat ook het positief een eigen zwelkast krijgt is deze benaming niet meer accuraat.) Op de begane grond bevinden zich de motor en de meeste balgen. Nu het raamwerk klaar is, kan de lade van het récit (die nu nog op zijn kant staat op de hoofdwerklade) omhoog worden getakeld en op zijn plek worden gelegd.

 

Tenslotte

Met deze initiatieven hopen wij in deze ontwrichtende en onzekere periode elkaar zoveel mogelijk vast te houden en tot steun te zijn. Graag sluiten wij af met het gebed dat afgelopen donderdag tijdens de dagsluiting is uitgesproken:

 

Uw liefde is sterker dan de dood, goede God.

Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is,

opent U voor ons nieuwe wegen.

Wij ontsteken een licht en bidden:

– voor mensen die bang zijn door het corona-virus getroffen te worden;

– voor mensen die ziek zijn of voor wie het einde nabij is gekomen…

– voor allen die zich met ziel en overgave inzetten voor de zorg van alle patiënten, die er soms zo ernstig aan toe zijn…

– voor al hun gezinnen en families, die hen laten gaan om dit werk te doen.

 

Wij bidden U, goede God,

wees nabij.

Neem ons allen bij de hand

en leid ons door deze moeilijke tijden heen.

Amen.

 

Mede namens de kerkenraad, in verbondenheid,

 

Charlotte van der Leest (predikant) en Martin Buis (voorzitter kerkenraad a.i.)

 

Activiteiten van de Nieuwe Badkapel, Bethelkerk en Prinses Julianakerk

 

Zondag 29 maart 10.00 uur Prinses Julianakerk Ds. Dirk-Jan Thijs Kerkdienst
Dinsdag 31 maart 18.00 uur Nieuwe Badkapel Leiding kindernevendienst Kinder4ing
Donderdag

 

2 april 21.00 uur Bethelkerk Ds. Gerco Lock Dagsluiting
Zondag 5 april 10.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Palm- en passiezondag
Maandag 6 april 19.30 uur Bethelkerk Mw. Anneke van Mansum Vesper
Dinsdag

 

7 april 18.00 uur Bethelkerk Leiding kindernevendienst Kinder4ing
Dinsdag 7 april 19.30 uur Bethelkerk Mw. Anneke van Mansum Vesper
Woensdag 8 april 21.00 uur Prinses Julianakerk Ds. Dirk-Jan Thijs Dagsluiting
Donderdag 9 april 19.30 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Witte Donderdag
Vrijdag 10 april 19.30 uur Bethelkerk Ds. Gerco Lock Goede Vrijdag
Zaterdag 11 april 21.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Dirk-Jan Thijs & ds. Charlotte van der Leest Paaswake
Zondag 12 april 10.00 uur Bethelkerk Ds. Dirk-Jan Thijs, ds. Charlotte van der Leest & ds. Gerco Lock Paasmorgen
Dinsdag

 

14 april 18.00 uur Prinses Julianakerk Leiding kindernevendienst Kinder4ing
Donderdag

 

16 april 21.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van der Leest Dagsluiting
Zondag 19 april 10.00 uur Bethelkerk Ds. Erwin de Fouw Kerkdienst

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2 Coronavirus