Promotie Bert Mooiman

Na zeven jaar onderzoek, honderden gelezen boeken en praktische studie heeft Bert al zijn kennis over improvisatie in de negentiende eeuw bijeen gebracht in een lijvig proefschrift.
Op dinsdag 14 december om 16.15 uur zal hij dit proefschrift verdedigen in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. De verdediging kunt u online volgen via livestream van de universiteit.

Voorafgaand aan de verdediging is er op zondag 12 december om 15.30 een korte Artistieke Presentatie in de Nieuwe Badkapel. Hierbij wordt uw aanwezigheid zeer gewaardeerd. De voertaal zal Engels zijn. Omdat het aantal plaatsen in de kerk beperkt is wordt u gevraagd zich per mail aan te melden: acpa@hum.leidenuniv.nl
Uw QR-code zal bij binnenkomst worden gecontroleerd.

Een ieder die zich heeft aangemeld wordt via e-mail op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in de coronamaatregelen die van toepassing kunnen zijn op uw bezoek aan de Nieuwe Badkapel.

Engelse samenvatting:
In the field of Western art music, improvisation has become a much discussed topic. In this interdisciplinary study Mooiman argues that in this context, improvisation is not to be seen as a quasi-autonomous skill or art form, but as an aspect of music-making in general. With this research, Mooiman offers a ‘panorama’ of nineteenth-century styles and situations of music-making that together sketch a picture of improvisatory aspects of nineteenth-century music. Music was generally experienced as a wordless language, and he argues that making music was understood as a rhetorical act: performers strove for musical persuasion. This study focuses on the performer: it explores how performers in the nineteenth century might have thought during the real-time act of music-making, and how performers today might learn to use musical languages from the past actively again. For this last aspect, the area of music theory is relevant; Mooiman concludes his dissertation with a discussion of how traditional music theory is challenged by improvisatory music-making.

Promotie Bert Mooiman